D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Kvissel Kirke

Kvissel Kirkedistrikt - Åsted-Skærum Pastorat - Frederikshavn Provsti - Aalborg Stift - Frederikshavn Kommune - Nordjyllands Amt

Kvissel Kirke

Adresse

Kvissel Kirke
Mejlingvej 13
Kvissel
9900 Frederikshavn

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i 1919. De første årtier af 1900-tallet vågnede arkitekternes interesse for mere nøje end tidligere at efterligne stilen i en middelalderlige kirkebygninger. Mens man tidligere ret akademisk arbejdede med de ”rene” stilarter, begyndte man nu mere at kopiere elementer fra virkeligt eksisterende arkitektur. Kvissel filialkirke er et godt eksempel herpå. Den gengiver, om end lidt slikket og fersk, ganske godt en dansk landsbykirke fra øerne. Den er opført 1919 ved arkitekt Charles Jensen og består af kor, skib, tårn i vest og våbenhus mod nord. Den helt hvidkalkede bygning er af store munkesten på granitsokkel, og de blændingsprydede gavle har kamtakker.

Klokkerne

Klokken er støbt 1913 af de Smithske Støberier i Ålborg.

Kirken indvendig

I det indre er rummene overdækket af krydshvælv med undtagelse af våbenhuset.

Altertavlen

Altertavlen er et maleri af Rud. Petersen.

Prædikestol

Prædikestolen har stået i Fladstrand Kirke.

Døbefont

Af ældre inventar er der en romansk fontekumme, der siges at stamme fra Essenbæk Kloster, hvilket dog er tvivlsomt, eftersom normalt ikke gav sig af med at døbe.

Siddepladser

Kirken har 125 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Frobenius orgel fra 1944 med 5 stemmer.

Kirketjenere

(1999) Ilse Sønderby (-)

Organister

(1999) Krista Pedersen (-)

Gravere

(1999) Ilse Sønderby (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007