D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Ugilt Kirke

Ugilt Sogn - Ugilt-Astrup Pastorat - Frederikshavn Provsti - Aalborg Stift - Sindal Kommune - Nordjyllands Amt

Ugilt Kirke

Adresse

Ugilt Kirke
Ugiltvej 550
Ugilt
9800 Hjørring

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført ca. 1150, senest restaureret 1980. Kirken, der i middelalderen var viet Vor Frue, består af romansk kor og skib, samt sengotisk tårnunderdel i vest, og våbenhus mod nord. Den romanske bygning, kor og skib er opført af granitkvadre på profileret sokkel, rundstav under skråkant. Begge de oprindelige, retkantet afsluttede døre er bevaret, syddøren tilmuret, norddøren i brug. Oprindelige rundbuevinduer ses mod nord i skibet (genåbnet) og i koret (tilmuret).

Restaureringer

Bygningen er sidst istandsat 1946 (arkitekt L. Teschl).

Tårnet

I gotisk tid er der af udflyttede kvadre og munkesten mod vest tilføjet et tårn, hvoraf kun underdelen nu er bevaret med taggavl af små mursten med svejfede kamme, istandsat 1867.

Klokkerne

Klokke 1648 af Antoini Wisen, Lybæk.

Våbenhuset

I gotisk tid byggedes våbenhuset i nord, nu uden karakteristiske enkeltheder.

Kirken indvendig

I det indre er korbuen bevaret med hulkelprofilerede kragsten og karnissokkel, og både kor og skib har flade bræddelofter.

Altertavlen

På alterbordet står den lille altertavle i højrenæssance fra begyndelsen af 1600-tallet med maleri fra 1946 af Arne Hansen, Kristus vandrer på søen.

Alterbord og alterdug

Alterbordet er kvaderbygget.

Alterstager

Barokstager med årstal 1642 og initialer for Folmer Urne til Linderumgård og hans to hustruer, Anne Dyre og Dorte Kaas.

Kalk og disk

Kalk skænket 1765 af Ditlev Fischer; oblatæske 1759 af hans senere hustru Anne Marie Riber.

Præstestol

I Nationalmuseet er to fag panelværk fra en sengotisk præstestol med relieffer af Skt Andreas og Skt Bartholomæus.

Prædikestol

Prædikestol i renæssance, karnaptype, dateret 1608 og stafferet 1636, istandsat 1911 (E. Bayer).

Døbefont

Romansk granitfont med halvkugleformet kumme, opdelt af tovstave og lav pyramidestub-fod.

Siddepladser

Kirken har 175 siddepladser.

Krusifikser

Meget interessant korbuekrusifiks fra 1200-tallets begyndelse.

Orgel

Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra 1972 med 5 stemmer.

Epitafier

Epitafier 1) sognepræst Just Schandorff, † 1759, og hustru, † 1733, akantusbarok; 2) sognepræst Porse Jacobsen Hammer, † 1734, og to hustruer, samt Hans Boje, † 1780; 3) legatstifteren Hans Pedersen Kynde, † 1775; 4) sognepræst Andreas Liste Høeg, † 1844.

Ligsten

Gravsten foran korbuen over sognepræst Frands Christoffersen, † 1639, og to hustruer.

Gravminder på kirkegården

På kirkegården over degnen Andreas P. Nors, 1766.
Der har i kirken tidligere været tre murede begravelser 1) under koret for familierne Galde, Unger og Sefeld; 2) under mansstolene for Folmer Urne, † 1663, og hustru Dorte Kaas; 3) under tårnet for Henrik Bugge, død omkring 1695, og Henrik Kjærulff, † 1717.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007