D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Astrup Kirke

Astrup Sogn - Ugilt-Astrup Pastorat - Frederikshavn Provsti - Aalborg Stift - Sindal Kommune - Nordjyllands Amt

Astrup Kirke

Adresse

Astrup Kirke
Bøgstedvej 302
Astrup
9800 Hjørring

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført ca. år 1150. Astrup Kirke dominerer ikke landskabet. Beskeden og tårnløs ligger den i en landsby uden større særpræg, og bygningen byder ikke på væsentlige ejendommeligheder udover at der i den indvendige side af vestgavlen er indmuret en afstøbning af en munkesten med runealfabet, der blev fundet i kirken i 1910. Kirken har gennem århundreder tilhørt herregården Bøgsted, og det har i nogen grad sat sit præg på dens indre - der er en smuk alterkalk fra renæssancetiden, og man ser endnu gravstenen over Morten Krabbe, der faldt i Sverige i 1566. Kirken består af senromansk kor og skib med nymodens våbenhus i syd. Den senromanske bygning er opført omkring 1200-50 af granitkvadre og munkesten på hulet skråkantsokkel af granit. Af oprindelige enkeltheder spores udvendig den rundbuede norddør samt i korets østvæg et tilmuret rundbuevindue.
Den blytækte bygning er senest istandsat 1952 (arkitekt L. Teschl).

Klokkerne

Klokke 1560 af Peder Lauridsen, skænket af Morten Krabbe.

Tårnet

Et tårn nævnes 1639.

Våbenhuset

Våbenhuset mod syd af små sten er sikkert ligesom alle nu åbne vinduer fra anden halvdel af 1800-tallet.

Kirken indvendig

En romansk monolitvinduesoverligger er indsat over en glug til gravkælderen under koret. Både korbuen og syddøren er udvidet, sikkert i gotisk tid.
Indvendig i vestgavlen er indsat en gipskopi af en 1910 i kirken fundet munkesten med runealfabet.

Pulpiturer og trapper

Et ikke længere eksisterende pulpitur fra 1650 med malerier af apostle og profeter, opsat af jomfru Margrethe Sandberg, omtales omkring 1735.

Altertavlen

Fra en i øvrigt forsvunden gotisk altertavle er tre figurer, Maria med banet, Johannes Døberen og Johannes apostel nu i Nationalmuseet. Den nuværende altertavle i landlig rokoko fra slutningen af 1800-tallet, kopi efter C. Bloch Opstandelsen, er ophængt i kirken.

Alterstager

Balusterformede barokstager.

Kalk og disk

Prægtig renæssance kalk 1582, givet af Mette (Viffert) Morten Krabbes til Bøgsted.

Prædikestol

Smukt udskåren prædikestol fra 1616, karnaptype, af baldakin eller himmel fra kirken, nu på Bøgsted, er vist anskaffet 1656.

Døbefont

Romansk granitfont, lille halvkugle-kumme med ribber og tovvulst på pyramidestub-fod.

Dåbsfad

Sydtysk fad omkring 1575 med spejderne i Kanaan og næsten udslidt våben, det ene Juel’ernes.

Siddepladser

Kirken har 130 siddepladser.

Krusifikser

Godt, sengotisk korbuekrusifiks omkring 1475.

Orgel

Kirkens orgel er et Husted orgel fra 1974 med 5 stemmer.

Ligsten

I koret er opsat en stærkt afskallet gravsten, figursten over Morten Krabbe til Bøgsted, falden i Sverige 1566, og Mette Madsdatter (Viffert), † 1597.

Gravkapeller

I en nu lukket gravkælder under koret stod tidligere 14 kister med bl.a. Henr. Sandberg til Bøgsted, † 1651, Mette Viffert til Hørbylund, † 1597, og Peder Jensen til Bøgsted, † 1713, nu alle nedgravet.

Portrætmalerier

Et ikke længere eksisterende maleri af Kristus med verdenskuglen, givet 1676 af Søren Christensen omtales omkring 1735.

Kisteplader

I kirken er ophængt kisteplader for Mette Viffert, † 1597, og Oluf Seefeld til Mølgård, † 1697.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007