Den danske folkekirke m.m. før år 2000


Gentofte Provsti

Helsingør Stift


Pastorater i provstiet

Gentofte Pastorat
Jægersborg Pastorat
Vangede Pastorat
Dyssegårds Pastorat
Ordrup Pastorat
Skovshoved Pastorat
Hellerup Pastorat
Helleruplund Pastorat
Maglegårds Pastorat
Skt Lukas Stiftelsen


Historie

Gentofte Provsti blev oprettet 1971.


Provster

1962-1965 V Nørup-Nielsen (-)
1965-1986 Erik Hoppe (-)
1986-1996 Karl Erik Wienberg (-)
1996- Peter Balslev-Clausen (1943-)


Provstiudvalget

Provsten er den stedlige underøvrighed i gejstlige anliggender og er administrativ mellem-instans mellem biskoppen og provstiets præster og menighedsråd.
Provstiudvalget består af provsten og 4 læge medlemmer valgt af provstiets menighedsråd. Provstiudvalgene er økonomisk og administrativ tilsynsmyndighed i forhold til provstiets menighedsråd.
Opgaver og kompetence er fastlagt ved bestemmelser i den kirkelige lovgivning.
Godkendelse af provstiets menighedsråds budgetter og fastsættelse af ligningsbeløbet til kirke- og præstegårdskasserne i kommunen er en af provstiudvalgets vigtigste opgaver.


Provstiudvalgsformænd

1996-2000 Peter Balslev-Clausen (-)


Provstiudvalgsmedlemmer

1996-2000 Anna Marie Hvidt (-)
1996-2000 Paul Roland Christensen (-)
1996-2000 Flemming G Friedrichsen (-)
1996-2000 Steen Borup-Nielsen (-)


Provstisekretærer

(1999) Svend Kaae Nielsen (-)


Folkekirkens Skoletjeneste

(2004) Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte er det første og hidtil eneste sted i Helsingør Stift, hvor der er ansat personale til at tage sig af det daglige skole-kirke-samarbejde.
De ansatte, Bjørg Kokfelt og Jette Malling Jørgensen, er begge lærere.
Derudover består Skoletjenesten af et arbejdsudvalg, der foruden de to ansatte består af repræsentanter fra kirkerne i kommunen.
Kontakten til skolerne forgår gennem kontaktpersoner på de enkelte skoler, men enhver kan kontakte Skoletjenesten direkte.
Som øverste myndighed og ansvarlig for økonomien er valgt et repræsentantskab.

Retur til toppen

-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 15.7.2012 --