D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Gjern Kirke

Gjern Sogn - Gjern-Skannerup Pastorat - Gjern-Galten-Hørning Provsti - Århus Stift - Gjern Kommune - Århus Amt

Gjern Kirke

Adresse

Gjern Kirke
Østergade 6 A
8883 Gjern

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007