D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Storring Kirke

Storring Sogn - Storring-Stjær Pastorat - Gjern-Galten-Hørning Provsti - Århus Stift - Galten Kommune - Århus Amt

Storring Kirke

Adresse

Storring Kirke
Lilleringvej 4
Storring
8464 Galten

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007