D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Gjern-Skannerup Pastorat

Gjern-Galten-Hørning Provsti - Århus Stift - Gjern Kommune - Århus Amt

Sogne i pastoratet

Gjern Sogn
Skannerup Sogn

Præstegården

Østergade 6, 8883 Gjern
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007