Den danske folkekirke m.m. før år 2000


Kirkepersonale ved Brøndbyøster Kirke

Brøndbyøster Kirke - Brøndbyøster Sogn - Brøndbyøster Pastorat - Glostrup Provsti - Helsingør Stift - Brøndby Kommune - Københavns Amt


Sognepræster og kirkebogsførere

1932-1943 E Brasen (-)
1944-1955 C H Rosenmand (-)
1955-1966 O Christiansen (-)
1967- Søren Abildtrup (1933-)


Præstegård og andre embedsboliger

Se Brøndbyøster Præstegård


Sognepræster

Embedet blev 1981 omdannet fra 1. residerende kapellani.
1981- Erik Kjær-Pedersen (1941-)


1. residerende kapellaner

1961-1965 B Hoffmann Sørensen (-)
1965-1967 Søren Abildtrup (-)
1968-1971 A Bechmann Nissen (-)
1972-1981 Erik Kjær-Pedersen (1941-)
Embedet blev 1981 omdannet til sognepræsteembede.


Kordegne

(1999) Laila Nesjan (-)


Kirketjenere

(1999) Sandra Burrett (-)


Organister

(1999) Filip Flemming Forsberg (-)


Kirkegårdsledere

(1999) Stine Raun Arneberg (-)

Retur til toppen


-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 14.7.2012 --