D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Åstrup-Vonsbæk Pastorat

Haderslev Domprovsti - Haderslev Stift - Haderslev Kommune - Sønderjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Åstrup Sogn
Vonsbæk Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere fælles

Sognene og dermed også embederne blev sammenlagt 1982.
1982-1993 P Aagaard Saugbjerg (-)cbr /> 1994- Jette Dahl (1952-)

Præstegården

Aastrup Allé 21, 6100 Haderslev
Præstegården er fra 1842 og senest restaureret 1992 med 2 stuer og 5 værelser.

Præstegårdshaven

Til boligen er en have på 3/4 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 40,5 ha i Vonsbæk, hvoraf 22 ha er skov. I Åstrup er et jordtilliggende på 9 ha.

Sognepræster og kirkebogsførere i Åstrup

1925-1931 E H T Hebel (-)
1932-1970 J H Wulf (-)

Sognepræster og kirkebogsførere i Vonsbæk

1939-1947 K E W Jensen (-)
1948-1982 C W Bøttern (-)

Konfirmandlokale

Der er konfirmandlokale i en i 1988 nybygget længe ved præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007