D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Store Brøndum-Siem-Torup Pastorat

Hadsund Provsti - Aalborg Stift - Skørping Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Store Brøndum Sogn
Siem Sogn
Torup Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

1997- Thorsten Bjerg Christensen (1964-)

Præstegården

Lyngbyvej 47, Store Brøndum, 9520 Skørping
Præstegården er opført 1858, har 7 værelser og opvarmet med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en parkagtig have på 1 ha og god køkkenhave.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 17 ha.

Præstegårdsforpagtere

(1999) ?

Forpagterboligen

Forpagterboligen er ikke beliggende ved præstegården.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007