D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Skørping-Fræer Pastorat

Hadsund Provsti - Aalborg Stift - Skørping Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Skørping Sogn
Skørping Nykirke Kirkedistrikt
Fræer Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på plejehjemmet "Teglgårdsminde".
1926-1965 J C Vinther (-)
1965-1982 E Geltzer Schou (-)
1982-1992 T Mølgaard Jørgensen (-)
1993-2004 Marianne Christiansen (1963-)

Præstegården

Præstevænget 12, 9520 Skørping
Præstegården er opført 1928, har 9 værelser og opvarmes med fjernvarme.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god have på 1 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører en avlsgård, der har et jordtilliggende på 11,4 ha.

Præstegårdsforpagtere

(1999) ?

Forpagterboligen

Forpagterboligen er ikke beliggende ved præstegården.

Sognepræster

Embedet blev oprettet 1997. Sognepræsten er tillige kirkebogsførende sognepræst i Gerding-Blenstrup.
1997- Knud Erik W Hansen (1963-)

Embedsboligen

Se præstegården i Gerding-Blenstrup Pastorat.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue i Sognegården ved kirken.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007