D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hadsund Pastorat

Hadsund Provsti - Aalborg Stift - Hadsund Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Hadsund Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på Skovgården og Bernadottegården, gudstjeneste hver 14. dag.
1927-1963 A Thomsen (-)
1964-1971 Knud Pedersen (-)
1971-2000 P B Mathiasen (-)
2000- Erik Bang (1950-)

Præstegården

Kirkegade 8, 9560 Hadsund
Præstegården er opført 1908 og 1928, har 8 værelser og opvarmes med fjernvarme.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en have på 600 m².

Jordtilliggende
Præstegårdsforpagtere
Forpagterboligen
Sognepræster

Sognepræsten er tillige sognepræst og kirkebogsfører i Vive.
Embedet omdannet 1981 fra residerende kapellani.
1981-1983 Otto Bertelsen (-)
1983-1989 Elbæk Nejsum (-)
1989- Carsten Bøgh Pedersen (1963-)

Embedsboligen

Præstevej 1, Vive, 9560 Hadsund.
Embedsboligen er identisk med præstegården i Vive.

Residerende kapellaner

1973-1981 Otto Bertelsen (-)
Embedet blev omdannet 1981 til sognepræsteembede.

Præstesekretærer

(1999) Kirsten Rosdahl (-)

Konfirmandlokale

Der er konfirmandbygning ved præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007