D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Langeslund Kirke

Langeslund Sogn - Øland-Langeslund Pastorat - Hanherred Provsti - Aalborg Stift - Brovst Kommune - Nordjyllands Amt

Langeslund Kirke

Adresse

Langeslund Kirke
Thyvej 18
Arentsminde
9460 Brovst

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført 1883. Lidt nøgternt, umiddelbart ved hovedvejen ligger distriktskirken i Langeslund, der er opført 1883 af gule mursten efter tegning af arkitekt Steenstrup i Nørresundby. Den består af et tresidet kor, hvortil der slutter sig et skib med et smallere tårn mod vest, hvis pyramidespir ligesom den øvrige bygning er tækket med skifer. Skib og tårn er på syd- og vestsiden pudset med kvaderfuget cement.

Restaureringer

Kirken er istandsat 1957-58, da der også blev bygget et ligkapel på kirkegården.

Klokkerne

Den ene af klokkerne fra kirkens opførelsestid er af støbestål fra Bochum, den anden er støbt i 1957.

Våbenhuset

Tårnrummet gør tjeneste som forhal, og i skibets vestende er der et pulpitur. Rummene har bjælkelofter.

Dåbsventeværelse

Ved tårnets nordside er der i 1957 tilføjet en lille bygning, der rummer venteværelse for dåbsgæster.

Altertavlen

Altertavlen er et maleri, Kristus i Emaus, kopieret efter A. Dorph af S. Simonsen 1883.

Døbefont

Døbefonten stammer fra romansk tid og er tilført andetsteds fra.

Dåbsfad

Sydtysk dåbsfad fra omkring 1575.

Siddepladser

Kirken har 200 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Frobenius orgel fra 2000 med 16 stemmer.

Kirketjenere

(1999) Bent Hansen (-)

Kirkesangere

(1999) Launy Graarup (-)

Organister

(1999) Jette Haslund Birch (-)

Gravere

(1999) Bent Hansen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007