D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Fjerritslev Kirke

Fjerritslev Kirkedistrikt - Kollerup-Hjortdal Pastorat - Hanherred Provsti - Aalborg Stift - Fjerritslev Kommune - Nordjyllands Amt

Fjerritslev Kirke

Adresse

Fjerritslev Kirke
Borups Allé 7
9690 Fjerritslev

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Filialkirken i Fjerritslev er opført 1907 (indviet 22/12) ved arkitekt K. Varming for en sum af 30.000 kroner, hvoraf staten ydede 18.500. Den består af kor og skib med korsfløje samt tårn mod vest, alt holdt i en nærmest senromansk stil, men med gotiserende blændingsgavle overalt. Bygningen gennemgik 1957 en hovedistandsættelse.

Tårnet

Tårnet er opført i vest samtidig med den øvrige kirke i 1907. Ligesom den øvrige kirke gennemgik tårnet også i 1957 en hovedistandsættelse.

Kirken indvendig

Indvendig har skibet tøndehvælv, koret fladt loft.

Altertavlen

Altertavlen er et maleri, Kristi korsegang, udført af J. Wilhjelm ved kirkens opførelsestid.

Døbefont

Fonten er hugget i sandsten af A. Bundgaard.

Siddepladser

Kirken har 350 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra 1971 med 7 stemmer.

Kirketjenere

(1999) Henning Vestergaard (-)

Organister

(1999) Henny Nielsen (-)

Gravere

(1999) Henning Vestergaard (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007