D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Gøttrup Kirke

Gøttrup Sogn - Kettrup-Gøttrup Pastorat - Hanherred Provsti - Aalborg Stift - Fjerritslev Kommune - Nordjyllands Amt

Gøttrup Kirke

Adresse

Gøttrup Kirke
Ørebrovej 5
Gøttrup
9690 Fjerritslev

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen. På en højning og med en stejl brink ned mod landevejen og byen ligger den anselige kirke, der muligvis har været indviet til Skt. Laurentius, der påkaldes på klokken. Den består af romansk apsis, kor og skib. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på skråkantsokkel; apsiden har dog dobbeltsokkel, hvis øvre skifte har rundstav over hulled, samt et skråkantet gesimsskifte. Tagværkerne er af gammel eg og med indstemmede og øksehugne nummereringer. Hele bygningen er istandsat 1924-25 af arkitekt E. Packness og 1958-59 af arkitekt C. Møller Nielsen.

Vinduer og døre

Af dørene står den retkantede syddør uændret med skråfaset overligger, mens kun de nedre partier af den tilmurede norddør spores. Af de oprindelige vinduer er bevaret ét i apsis, hvis monolitoverligger og karmsten har svag rundstav, samt ét i korets nordmur, der står som udvendig niche. Flere vinduessten er indmuret i tårnets nordside, og en overligger står ved dets sydside.

Tårnet

Det sengotiske vesttårn er fra omkring 1500 af samme bredde som skibet og opført af udflyttede kvadre og gule munkesten. De glatte gavle er kamløse.

Klokkerne

Klokken er fra omkring 1500 af Albert Poulsen med påkaldelse af Maria, Jesus og Skt. Laurentius.

Våbenhuset

Våbenhus er i syd. Det er fra samme tid som tårnet og har ingen oprindelige enkeltheder.

Kirken indvendig

Indvendig har apsis halvkuppel og apsisbue med karnisprofilerede karmsten. Den runde korbue har skråkantsokkel og meget forskellig profilerede karmsten, som i nordsiden mod vest har et primitivt relief af en menneskeskikkelse med udbredte arme. Kor og skib har bræddeklædte bjælkelofter.

Hvælvinger

Det krydshvælvede underrum med spids tårnbue har i syd et falset rundbuevindue. En ny trætrappe fører til en fladbuet dør i mellemstokværkets nordside.

Altertavlen

Altertavlen er i ungrenæssance fra 1585 tredeles af korintiserende søjler og har i midtfeltet et krusifiks fra omkring 1700.

Alterstager

Alterstagerne er med kraftig barokprofil fra 1616.

Kalk og disk

Kalken er fra omkring 1550-1575 med sekstunget fod og nyere bæger, vist fra 1790.

Prædikestol

Prædikestolen er enkel og fra 1579 med naive dyderelieffer.

Prædikestolshimmel

Himlen er ligeledes fra 1579.

Døbefont

Døbefonten er en romansk granitfont med siksak- og bladranke på kummen og pyramidestubfod med arkader.

Dåbsfad

Dåbsfadet er fra 1695 med drevne frugtbundter.

Stolestader

Stoleværk fra omkring 1600-25, senere omdannet.

Siddepladser

Kirken har 130 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et orgel fra Jydsk orgelbyggeri fra 1970 med 4 stemmer. Ved orglet, der tidligere var fra 1908, er anbragt dele af et pulpitur, vist fra 1612.

Epitafier

Epitaf med tavle af sort kalksten over major Parmo Speitzer, † 1735, og hustru Maria Jacobsdatter, † 1736.

Ligsten

1) Anders Nielsen, † 1625.
2) Chresten Chrestensen, † 1629.

Ligkapel

Ligkapel er opført ved hovedistandsættelse 1958-59 ved arkitekt C. Møller Nielsen.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007