D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hannæs Valgmenighed

Hanherred Provsti - Aalborg Stift

Kirker i sognet

Vesløs Valgmenighedskirke Vesløs Valgmenighedskirke

Medlemmer af menigheden

1990 - se Klim Valgmenighed

Menighedsrådsformænd

1996-2000 - Ingrid Ravn Nielsen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007