D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Øland-Langeslund Pastorat

Hanherred Provsti - Aalborg Stift - Brovst Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Øland Sogn
Langeslund Sogn

Historie

Langeslund Sogn blev sammenlagt med Øland Sogn i 1993.

Sognepræster og kirkebogsførere

Indtil 1993 var sognepræsten også sognepræst i Brovst Sogn. Til embedet hører forpligtelse ved ugentlige gudstjenester på Brovst Sygehus og 3 plejehjem i turnus med kommunens præster.
1921-1962 J C Richter (-)
1963-1968 B Bøgh Pedersen (-)
1968-1987 Bent Hedemand (-)
1993- Gunvor Gadegaard (1943-)

Præstegården

Østerbyvej 1, 9460 Brovst
Præstegården er opført i 1933, har 7 værelser + kontor og opvarmes med fjernvarme.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården hører en god have på 0,5 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 8 ha.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007