D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Kollerup-Hjortdal Pastorat

Hanherred Provsti - Aalborg Stift - Fjerritslev Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Kollerup Sogn
Fjerritslev Kirkedistrikt
Hjortdal Sogn

Historie

Kollerup Sogn var hovedsogn for Skræm Sogn og fra 5. september 1823 også for Hjortdal Sogn.
Hjortdal Sogn var indtil 5. september 1823 et selvstændigt pastorat.
Skræm Sogn blev efter 1823 udskilt fra pastoratet.

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på plejehjem og ældrcenter.
- Rasmus Lind (-1757)
1955-1964 S H S Prahl (-)
1965-1990 S M Rosenquist (-)
1991-2000 Anne-Lise Nielsen (-)
2000- Niels Jørgen Langdahl (-)

Præstegården

Østergade 61, 9690 Fjerritslev
Præstegården er opført 1937, har 7 værelser og opvarmes med fjernvarme.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en have på 3.000 m².

Forpagterboligen

Forpagterboligen er ikke beliggende ved præstegården.

Sognepræster

Embedet blev omdannet 1981 fra residerende kapellani.
1981- Ejler Winkel (1947-)

Embedsboligen

Hjortevej 1, Hjortdal, 9690 Fjerritslev
Embedsboligen har 6 værelser. I forbindelse med embedsboligen er en have på ca. 2.000 m².

Residerende kapellaner

1966-1971 S P B Mathiassen (-)
1971-1974 Vakant
1974-1981 Andreas Kristensen (-)
Embedet blev 1981 omdannet til sognepræste-embede.

Konfirmandlokale

Ny konfirmandstue i 1980 på 200 m².




Retur til toppen



Copyright © Kirkesogne.dk 2007