D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Kettrup-Gøttrup Pastorat

Hanherred Provsti - Aalborg Stift - Fjerritslev Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Kettrup Sogn
Gøttrup Sogn

Historie

Indtil 1571 var Kjettrup Sogn annekssogn til Jagstrup (Mariæ) = Ingstrup, Vester Hjermitslev og Alstrup Sogne.

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på Han Herredets Ungdomsskole i Kettrup Sogn.
1953-1961 S Andersen (-)
1961-1964 P Bjerre Hvid (-)
1964-1988 Jens R Christensen (-)
1988- Henning Elmholdt Smidt (1958-)

Præstegården

Kettrupvej 83, 9690 Fjerritslev
Præstegården er opført 1960, har 8 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god have på 0,5 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 43 ha.

Præstegårdsforpagtere

(1999) ?

Forpagterboligen

Forpagterboligen er ikke beliggende ved præstegården.

Sognekapellaner

Sognekapellanen arbejdede i Ingstrup, Hjermeslev, Alstrup og Kjettrup.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandlokale i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007