D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Klim-Vester Torup-Vust Pastorat

Hanherred Provsti - Aalborg Stift - Fjerritslev Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Klim Sogn
Vester Torup Sogn
Vust Sogn

Historie

Klim Sogn har hele tiden været hovedsogn for Torup og Vust Sogne. Vust Sogn har dog i perioden fra 1793 til 16. april 1819 været udskilt fra pastoratet og været et selvstændigt pastorat.

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse i alderdomshjem, månedlig gudstjeneste på plejehjem.
1964-1968 V Andersen (-)
1970-1992 Edvind Kristensen (-)
1992-1995 Mogens Jeppesen (-)
1995- Gitte Benzet Kibsgaard-Vester (1967-)

Præstegården

Thorup Strandvej 42, 9690 Fjerritslev
Præstegården er opført 1974, har 7 værelser.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en have på 0,75 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 15 ha.

Forpagterboligen

Forpagterboligen er beliggende ved præstegården.

Residerende kapellaner

Embedet omfattede forpligtelse i såvel Klim, som Torup og Vust Sogne.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandlokale i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007