D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Klim Valgmenighed

Hanherred Provsti - Aalborg Stift

Kirker i valgmenigheden

Klim Valgmenighedskirke Klim Valgmenighedskirke

Historie

Valgmenigheden er en grundtvigsk menighed, der blev stiftet som frimenighed i 1883 og omdannet til valgmenighed i 1968.
Menigheden omfatter 4 kredse: Klim Valgmenighed (egen kirke i Klim), Hannæs Valgmenighed (egen kirke i Vesløs), Øster Svenstrup Valgmenighed (Øster Svenstrup sognekirke) og Vedsted Valgmenighed (Vedsted sognekirke, Birkelse).

Valgmenighedspræster

1964-1970 Bent Lumholt (-)
1970-1975 Jørgen G Hansen (-)
1975-1985 Johs D Jensen (-)
1985-1996 Aksel Heltoft (-)
1996- Thorben Johannesen (1947-)

Præstegården

Oddevej 65, Klim, 9690 Fjerritslev
Præstegården er opført i 1888, har 6 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en normal have på 0,5 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 0,5 ha.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandlokale i præstegården.

Medlemstal i valgmenighedskredsen

1999 - ca. 600

Menighedsrådsformænd Klim

1996-2000 Arne Andersen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007