D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Ræhr-Vigsø Pastorat

Hanherred Provsti - Aalborg Stift - Hanstholm Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Ræhr Sogn
Vigsø Sogn

Historie

Ræhr Sogn har hele tiden været hovedsogn for Vigsø sogn (st. Peders Kapel) og Hansted Sogn indtil 1985. Klitmøller udskilt 1988.

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på feriekoloni i Vigsø, bistandsforpligtelse til Hansted-Klitmøller Pastorat.
1967-1974 Poul E Hauge (-)
1975-1991 H Aage Linde (-)
1991-1994 O C Jensen (-)
1994- Thomas Bro Wormslev Jakobsen (1962-)

Præstegården

Præstebakken 4, Ræhr, 7730 Hanstholm
Præstegården er opført i 1957, har 9 værelser og opvarmes med fjernvarme.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en have på 0,5 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 58 ha.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandlokale i ?.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007