D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Tømmerby-Lild Pastorat

Hanherred Provsti - Aalborg Stift - Hanstholm Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Tømmerby Sogn
Lild Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

1943-1946 J P A Christensen (-)
1946-1964 Herluf Sørensen (-)
1964-1975 Johs Sørensen (-)
1976- Poul Farsinsen (1946-)

Præstegården

Kirkevej 40, 7741 Frøstrup
Præstegården er opført i 1902, senest restaureret 1994, har 7 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en have på ? m².

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue ved boligen, opført 1994.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007