D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hanherred Provsti

Aalborg Stift

Pastorater i provstiet

Brovst Pastorat
Øland-Langeslund Pastorat
Lerup-Tranum Pastorat
Torslev-Øster Svenstrup Pastorat
Kollerup-Hjortdal Pastorat
Kettrup-Gøttrup Pastorat
Haverslev-Skræm-Bejstrup Pastorat
Klim-Vester Torup-Vust Pastorat
Klim Valgmenighed
Hannæs Valgmenighed
Øster Svenstrup Valgmenighed
Vedsted Valgmenighed
Ræhr-Vigsø Pastorat
Hansted-Klitmøller Pastorat
Tømmerby-Lild Pastorat

Provster

1962-1973 Jens Viggers (-)
1973-1986 Jens R Christensen (-)
1986-1993 Knud Holt (-)
1993- Poul Farsinsen (-)

Provstiudvalgsformænd

1962-1973 Jens Viggers (-)
1973-1986 Jens R Christensen (-)
1986-1993 Knud Holt (-)
1993- Poul Farsinsen (-)

Provstiudvalgsmedlemmer

1996-2000 Kristian Lund (-)
1996-2000 Johannes Klausen (-)
1996-2000 Poul Kr Thomsen (-)
1996-2000 Doris Kjeldgaard Laursen (-)

Provstisekretærer

(2004) Karla Farsinsen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007