D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hansted Sogn

Hansted-Klitmøller Pastorat - Hanherred Provsti - Aalborg Stift - Hanstholm Kommune - Viborg Amt

Kirker i sognet

Hansted Kirke Hansted Kirke

Tidligere tilhørsforhold

Hillerslev Herred - Thisted Amt - Aalborg Stift

Indbyggere

1999 - 2.555

Sognehus

Sognegård (kirkecenter) opført i 1984 med gode faciliteter, bl.a. sekretærkontor og konfirmandstue.

Menighedsråd

1996-2000 - 8 aftalevalgte medlemmer.

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Doris Laursen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007