D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Uldum Kirke

Uldum Sogn - Uldum-Langskov Pastorat - Hedensted Provsti - Haderslev Stift - Tørring-Uldum Kommune - Vejle Amt

Uldum Kirke

Adresse

Uldum Kirke
Poul M Møllers Plads 2
7171 Uldum

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkeejere

Uldum Kirke hørte længe under Hvolgård, men blev 1803 solgt til en kreds af selvejergårdmænd. Det var en lille hvidkalket romansk Kirke indtil 1883, da den blev nedbrudt. En ny Kirke blev opført af røde mursten i gotisk stil og indviet allerede 4. november 1883 af biskop C F Balslev fra Ribe.

Kirkebygningen

Kirken er opført 1883. Den består af skib og kor med tresidet afslutning samt tårn med firesidet spir mod vest. Bygningen har indvendig åbne tagkonstruktioner, og tårnrummet er indrettet som forhal.

Klokken

Kirkeklokken er fra 1754 af Johan Barthold Holtzmann.

Altertavlen

Kirkens altertavle er et maleri af opstandelsen (kopi efter Carl Bloch).

Kalk og disk

Alterkalken er fra 1400-tallet, med gotisk fod og indgraveret våben.

Prædikestol

Kirkens prædikestol er i senbarok stil fra ca 1690-1700, er udsmykket med livfulde malerier af Kristus som verdensdommer og evangelisterne.

Døbefont

Kirkens døbefont er en romansk granitdøbefont med glat kumme på fod med hjørneknopper.

Dåbsfad

Kirkens dåbsfad er et drevet messingfad fra ca 1625 med en fremstilling af syndefaldet.

Siddepladser

Kirken har 210 siddepladser.

Udsmykning

Fra en sengotisk altertavle er 12 apostle bevaret, som efter istandsættelse i 1926 er opsat i apsis.

Krusifikser

Et lille sengotisk krucifiks, formentlig anvendt til processioner.

Orgel

Kirkens orgel er et Frobenius orgel fra 1943 med 7 stemmer.

Gravminder i kirken

I kirken findes flere gamle gravsten og gravfliser, de fleste fra 1700-tallet.

Mindeplader

I kirken er en mindeplade for Peder Frandsen ”Rytter”, som blev begravet på kirkegården.

Kirketjenere

(1999) Ernst Jensen (-)

Kirkesangere

(1999) Karl Brok (-)

Organister

(1999) Vakant
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007