D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hedensted Provsti

Haderslev Stift

Pastorater i provstiet

Ørum-Daugård-Urlev Pastorat
Hedensted-Store Dalby Pastorat
Ølsted Pastorat
Løsning-Korning Pastorat
Øster Snede Pastorat
Nebsager-Bjerre-Stenderup Pastorat
Stouby-Hornum Pastorat
Barrit-Vrigsted Pastorat
As-Klakring Pastorat
Juelsminde Pastorat
Rårup-Skjold Pastorat
Glud-Hjarnø Pastorat
Grejs-Sindbjerg Pastorat
Uldum-Langskov Pastorat
Hvirring-Hornborg Pastorat
Åle-Linnerup Pastorat
Tørring-Hammer Pastorat
Præst for hørehæmmede vest for Storebælt

Historie

Hedensted Provsti er langt det største i Haderslev Stift, i hvert fald hvad angår antallet af sogne. Det opstod først ved inddelingsreformen af 1. april 1971, og dets forhistorie er ret kompliceret.
Går vi tilbage til tiden omkring reformationen, var 27 af det nuværende provstis 33 sogne beliggende i tre gamle herredsprovstier Nørvang Herreds, Bjerre Herreds og Hatting Herreds, det første under Ribe, de to sidste under Århus Stift. De resterende 6 sogne lå i to provstier under Århus Stift Voer-Nim Herreds og Tyrsting-Vrads Herreds, hvis udvikling ikke skal forfølges her.
De tre provstier blev i 1812 tilknyttet et nyt, stort Vejle Amtsprovsti, men med uændret tilhørsforhold til Ribe og Århus Stifter. Da nævnte herreder i to nye provstier Nørvang-Tørrild Herreders og Bjerring-Hatting Herreders. Førstnævnte blev i 1909 igen delt i et vestre og østre Provsti, og kun det østre har relevans for Haderslev Stift. Ved stiftsomordningen 1922 indgik det sammen med Bjerre-Hatting Herreders Provsti som de to nordligste provstier i Haderlsev Stift.
Da Hedensted Provsti blev oprettet 1971, bidrog Nørvang-Tørrild Herreds Østre Provsti med Uldum-Langskov, Grejs-Sindbjerg og Øster Snede. Bjerre-Hatting Herreders Provsti indgik heller ikke som helhed, men dog for størsteparten, og for forståelsen af det følgende kan det være nyttigt at nævne den gamle sognefordeling mellem de to herreder. Til Bjerre Herred hørte Nebsager-Bjerre, Urlev-Stenderup, Ørum-Daugård, Stouby-Hornum, Barrit-Vrigsted, As-Klakring-Juelsminde, Rårup-Skjold og Glud-Hjarnø. Hatting Herred omfattede Hatting, Ølsted-Torsted, Tyrsted-Uth, Løsning-Korning, Hedensted-Store Dalby og Engum.
Ved omordningen 1971 skette betydelige ændringer. Den ældgamle herredsorienterede provstiinddeling forsvandt, og 4 nye provstier opstod i stiftets nordlige del Kolding, Fredericia, Vejle og Hedensted Provsti. Sidstnævnte havde ingen større by til centrum; navnet blev i stedet afledt af den midterste af de 3 storkommuner fra 1970 Tørring-Uldum (heraf behandles kun Uldum-Langskov og Grejs-Sinding), Hedensted (Øster Snede, Hedensted-Store-Dalby, Løsning-Korning, Ølsted og Ørum-Daugård-Urlev) og Juelsminde (alle de ovennævnte sogne fra Bjerre Herred undtagen Ørum-Daugård-Urlev, et nyt 3-sogns Pastorat, Stenderup er tillagt Nebsager-Bjerre).
Hedensted Provsti er helt indesluttet i Vejle Amtskommune og netop ønsket om sammenfald af grænserne fro de verdslige og gejstlige administrative enheder medførte, at det nye provsti mod Vesthimmerlands Provsti - Viborg Stift måtte inddrage 6 sogne Tørring-Hammer, Åle-Linnerup og Hvirring-Hornborg, der tidligere havde hørt under Århus Amt og Stift, men nu indgik i Tørring-Uldum Kommune, Vejle Amt og Haderslev Stift.
Omvendt måtte Haderslev Stift på Horsensegnen afgive fire sogne fra Hatting Herred Hatting, Torsted og Tyrsted-Uth (hvorimod Ølsted forblev) til Århus Stift, Horsens-Gedved Provsti. Disse sogne hører ganske vist fortsat til Vejle Amt, men blev helt eller delvis indlemmet i Horsens Kommune.
Den gamle Bjerre-Hatting Herreders Provsti indeholdt i øvrigt endnu et Sogn, der ikke gik til Hedensted Provsti, nemlig Engum. Det kom imidlertid til Vejle Provsti.

Topografi

Landskabsmæssigt har provstiet samme præg som de tilgrænsende egne i Vejle Provsti. Østligst er der gode lermuldede og frugtbare jorder med delvis højtliggende og kuperet terræn og jævn skovvækst. Længere mod Vesthimmerlands Provsti - Viborg Stift afløses dette af mere sandet, jævnt terræn, men også plantagedækket bakkeland, der repræsenterer flere parallelle isafsmeltningslinier. I øvrigt henvises til beskrivelsen af de enkelte sogne.

Provster i Nørvang Herreds Provsti ca 1600-1812

-1610 Peder Christensen Riber (-)
1612-1613 Mads Jensen Middelfart (-)
1613-1617 Peder Hansen Sture (-)
1617-1619 Jens Pedersen (-)
1620-1623 Laurits Clemensen (-)
1624-1627 Christen Jensen (Weyle) (-)
1627-1642 Niels Frantsen (Quist) (-)
1642-1659 Henrik Eriksen Pontoppidan (-)
1659-1703 Hans Jeremiassen Wulff (-)
1704-1707 Malthe Jørgensen Junghans (-)
1708-1713 Jeremias Hansen Wolff (-)
1714-1733 Peder Nielsen Arensbjerg (-)
1733-1749 Mourits Mouritsen Høyer (-)
1750-1758 Jens Lauritsen Risom (-)
1758-1772 Christian Henrik Pedersen Winther (-)
1772-1785 Hans Henrik Christophersen Neuchs (-)
1786-1788 Laurits Hansen Smith (-)
1788-1791 Christian Plesner (-)
1791-1804 Jens Riddermann Schjøth (-)
1805-1812 Hans Thorning Wellejus (1765-)

Provster i Bjerre Herreds Provsti 1584-1808

(1584)-1593 Hans (Jens) Pedersen (-)
1593-16.. Jørgen Andersen (-)
16..-(1620) Niesl Findsen (Wedel) (-)
16..-1631 Søren Jensen (-)
16..-1638 Christen Nielsen Friis (-)
1638-1681 Søren Andersen Jelling (-)
1681-1711 Niels Sørensen Glud (-)
1711-1732 Jørgen Knudsen Beeske (-)
1733-1739 Poul Nielsen Glud (-)
1740-1753 Villads Bendixen Kop (-)
1754-1761 Mathæus Hansen Plesner (-)
1762-1778 Christian Carl Hansen Plesner (-)
1778-1783 Ditlev Mehl (-)
1783-1796 Hans Frederik Mathæussen Plesner (-)
1796-1808 Peder Hansen Brøchner (-)

Provster i Hatting Herreds Provsti 1584-1812

1584-1620 Rasmus Hansen (-)
....-.... Anders Madsen (-)
16..-1659 Jørgen Mikkelsen Rimmerslund (-)
1660-1668 Christen Pedersen Sommer (-)
1670-1678 Anders Mortensen Wejle (-)
1678-1681 Arrild (Aurelius) Jørgensen Bentzen (-)
1682-1709 Jørgen Jørgensen (-)
1709-1713 Jeremias Anchersen (-)
1714-1738 Jørgen Jørgensen Hatting (-)
1738-1744 Nicolai (Niels) Jensen Munch (-)
1745-1790 Anders Frandsen Raarup (-)
1790-1790 Niels Simonsen Elkjær (-)
1791-1803 Peter Schandorff (-)
1803-1804 Anders Nicolaus Kirchhoff (-)
1804-1811 Urban Gottlieb Feiermann (1753-)
1811-1812 Hans Rosendahl (-)

Provster i Vejle Amtsprovsti 1812-1832

Embedet oprettet 1812 og nedlagt 1832, da Nørvang-Tørrild Herreders, Elbo-Holma-Jerlev-Brusk Herreders og Bjerre-Hatting Herreders Provstier blev oprettet.
1812-1814 Hans Thorning Wellejus (1765-)
1814-1832 Niels Gudme Blicher (-)

Provster i Nørvang-Tørrild Herreders Provsti 1833-1909

1833-1836 Jacob Johan Laurberg (-)
1836-1848 Johan Christian Julius Zahle (-)
1849-1858 Eiler Sophus Wolf (-)
1859-1869 Rasmus Kirketerp (-)
1869-1877 Jens Vahl (-)
1877-1899 Georg Ernst Becker (-)
1900-1909 Viggo Emil Severin Henningsen (-)

Provster i Nørvang-Tørrild Herreders Østre Provsti 1909-1971

1909-1911 Viggo Emil Severin Henningsen (-)
1911-1932 Christian Henrik Christensen (-)
1932-1939 Andreas Christian Juhl (-)
1940-1962 Harald Jensen Elmelund (-)
1962-1964 Thyge Vilhelm Kragh (-)
1964-1971 Børge Valdemar Hvidberg-Hansen (-)

Provster i Bjerre-Hatting Herreders Provsti 1833-1971

1833-1852 Matthæus Plesner (-)
1852-1869 Jens August Paludan (-)
1869-1873 Rasmus Kirketerp (-)
1873-1885 Peter Riber (-)
1885-1898 Cornelius Benedict Brammer (-)
1898-1909 Carl Christian Sophus Cederfeldt de Simonsen (-)
1910-1916 Eske Jensen Vestergaard (-)
1916-1926 William Kierkegaard (-)
1926-1939 Peter Anton Vilhelm Freuchen (-)
1940-1961 Anker Moos (-)
1961-1971 Vagn Schousboe (-)

Provster i Hedensted Provsti 1971-

1971-1975 Vagn Schousboe (-)
1975-1980 Tage Johannes Bertelsen (-)
1981- Bent Villy Hoflund (1933-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007