D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Arnborg Sogn

Arnborg Pastorat - Herning Provsti - Viborg Stift - Herning Kommune - Ringkjøbing Amt

Kirker i sognet

Arnborg Kirke Arnborg Kirke
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007