Den danske folkekirke m.m. før år 2000


Bornholm Vester Herred

Kirkerne i Bornholm Vester Herred i alfabetisk orden.


Allinge Kirke
Hasle Kirke
Ny Kirke, Nyker
Nylars Rundkirke, Nylarsker
Ruts Kirke, Rutsker
Rø Kirke
Sct Clemens Kirke, Klemensker
Sct Knud Kirke, Knudsker
Skt Nicolai Kirke / Rønne Kirke
Sct Ols Rundkirke, Olsker
Tejn Kirke
Vestermarie Kirke

Retur til toppen


-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 11.7.2012 --