Frederiksborg Slots Kirke

Den danske folkekirke m.m. før år 2000


Kirkepersonale ved Hillerød Kirke

Hillerød Kirke - Hillerød Sogn - Hillerød Pastorat - Hillerød Provsti - Helsingør Stift - Hillerød Kommune - Frederiksborg Amt


Sognepræster og kirkebogsførere

1938-1961 C E Kiilerich (-)
1961-1972 J A Iuul (-)
1973-1994 Kristian M Lauritsen (-)
1994- Ole Cæsar Jensen (1957-)


Præstegård og andre embedsboliger

Se Hillerød Præstegård


Kordegne

(1999) Lene Schrøder (-)


Kirketjenere

(1999) John Birch-Johansen (-)


Kirkesangere

(1999) Pia Tang Paulsen (-)


Organister

(1999) Ingolf Munch (-)

Retur til toppen


-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 18.7.2012 --