Frederiksborg Slots Kirke

Den danske folkekirke m.m. før år 2000


Kirkepersonale ved Uggeløse Kirke

Uggeløse Kirke - Uggeløse Sogn - Lynge-Uggeløse Pastorat - Hillerød Provsti - Helsingør Stift - Allerød Kommune - Frederiksborg Amt


Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører alderdomshjem og stort EGV-center.
1953-1967 H Egede Jensen (-)
1967-1970 P Juul Nicolaisen (-)
1970-1998 Hans Chr Bang-Rasmussen (-)
1998-2006 Martin Corfix Jensen (1964-)
2006- Martin Corfix (Jensen slettet) (1964-)


Præstegård og andre embedsboliger

Se Lynge Præstegård


Sognepræster

Embedet blev 1981 omdannet fra residerende kapellani.
1981-1987 Lis Conradsen (-)
1987-1994 Kirsten Marie Darø Jensen (1952-)
Embedet blev omdannet 1995 og blev til 100% præstestilling i Engholm Pastorat.


Sognepræster

Embedet blev oprettet 1991. Sognepræsten er tillige sognepræst i Engholm.
1992- Annemarie Lund (1959-)


Residerende kapellaner

Embedet blev oprettet 1977.
1977-1981 Carsten Barløse (-)
Embedet blev 1981 omdannet til sognepræstestilling.


Kordegne

(1999) Gurli Olsson (-)


Kirketjenere og ringere

(1999) Eigil Wiwe (-)


Gravere

(2007) Leif Laurberg (-)

Retur til toppen


-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 18.7.2012 --