D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hæstrup Kirke

Hæstrup Sogn - Vrejlev-Hæstrup Pastorat - Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hjørring Kommune - Nordjyllands Amt

Hæstrup Kirke

Adresse

Hæstrup Kirke
Rakkebyvej 21
Hæstrup
9800 Hjørring

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført ca 1200. Den beskedne, men velholdte kirke skal ifølge et Sognevidne af 1487 sammen med landsbyen være bygget af Vrejlev Kloster, og i 1489 bekræftede biskop Niels Stygge klosterets ejerforhold til kirken. Bygningen består af kor og skib, som sandsynligvis, men ikke sikkert, er opført i senromansk tid, med en sengotisk vestforlængelse og et nyere våbenhus mod nord. Den oprindelige bygning, der har normal romansk grundplan, er opført hovedsagelig af munkesten på en murfod, der på sydsiden består af granitkvadre med karnisprofil, på korets østside af glatte kvadre. Dørene ses tilmuret, syddøren i brug, norddøren tilmuret.
I sengotisk gavl blev skibet forlænget mod vest, og forlængelsen har ligesom de øvrige bygningsdele fladt bjælkeloft.

Våbenhuset

Våbenhuset er fra nyere tid, antagelig 1800-tallet.

Kirken indvendig

Indvendig står den runde korbue, men bygningen savner i øvrigt nærmere daterede enkeltheder.

Altertavlen

Hæstrup Kirke - altertavle Altertavlen er en fløjtavle fra 1950, tegnet af Leopold Teschl og med malerier af Poul Høm, Jomfru Maria med barnet, omgivet af større børn og forneden et spædt.
En ældre tavle med maleri - Kristus velsigner et barn - er ophængt vestligt i skibet.

Alterstager

Lysestagerne i renæssance er skænket af Jesper Vognsen, der døde efter 1610, og hans hustru Kirsten Lunov.

Døbefont

Hæstrup Kirke - døbefont Enkel, romansk granitfont på ny fod.

Prædikestol

Hæstrup Kirke - prædikestol Prædikestolen, der er et snedkerarbejde fra 1622, er stafferet i 1600-tallets slutning med malede våben for Wulf Unger til Hæstrupgård og hans to hustruer, Agathe Orning, † 1684, og Vibeke Banner. Den er istandsat 1911.

Lysekroner

I skibet hænger der en lysekrone fra 1724 og ved prædikestolen er stor lampet fra slutningen af 1600-tallet.

Orgel

Hæstrup Kirke - orgel Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra 1975 med 5 stemmer.

Siddepladser

Kirken har 100 siddepladser.

Gravminder i kirken

Der har tidligere i kirken været en åben begravelse for familien Wilholt.

Epitafier

I koret hænger der et epitafium over Peter Huusmans hustru Charlotte Bruno, † 1754, og hendes søn, I. H. Huusman, provst og præst i Vrejlev og Hæsterup, † 1774, og dennes hustru.

Ligsten

Hæstrup Kirke - gravsten Hæstrup Kirke - gravsten I våbenhuset gravsten over Povel Pedersen, † 1704.

Klokkerne

Hæstrup Kirke - klokke Hæstrup Kirke - klokkestabel En yderst interessant klokke fra omkring 1200-50 - Danmarks eneste bevarede med runeindskrift ave Maria-bønnen og navnet Eskild, er nu i Nationalmuseet; den nuværende klokke fra 1902 gentager runeklokkens indskrift.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007