D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Bjergby Kirke

Bjergby Sogn - Bjergby-Mygdal Pastorat - Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hjørring Kommune - Nordjyllands Amt

Bjergby Kirke

Adresse

Bjergby Kirke
Træholtvej 4
Bjergby
9800 Hjørring

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i 1200-tallet. Den højtliggende kirke, der fra store dele af det nordvestlige Vendsyssel kan ses på sin bakkekam ved siden af en oldtidshøj, består af romansk kor og skib med nyere våbenhus mod nord. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på en sokkel, der i østpartiet har stejl, kraftig skråkant og mod vest er fladere og smallere. Over den tilmurede syddør, som 1637 endnu var åben, sidder en tympanon med korslam, menneskeskikkelse og fugl, der 1729 henlå på kirkegården og antoges for en gravsten. Norddøren er udvidet, og dens tympanon med dragefigur er indsat over våbenhusets dør. Af oprindelige vinduer er indvendig bevaret korets store østvindue med kilestensstik, og i korets sydvæg er indsat to rundbuede monolitoverliggere.
I 1700-tallet omsattes murene betydeligt - korgavlen 1772 med jerninitialer for Christoffer Rougtved og Else J Seidelin, vestgavlen med top af tegl og svungne kamme 1782 med initialer for Pors Munch og Else J. Seidelin. På kirkens blytag har der ifølge en beskrivelse omkring 1735 været en ejendommelig prydelse; en skytte med bøsse, hund, hjort og hare støbt i bly. Bygningen er sidste hovedistandsat 1950 ved arkitekt L Teschl.

Billedkvadrer mm

Bjergby Kirke - billedkvader over indgangsdør til kirken Bjergby Kirke - billedkvader i kirkemuren Højt på skibets sydmur sidder en kvader med et meget stort, fremspringende mandshoved, efter overlevering kirkens bygherre eller mester.

Kirken indvendig

Bjergby Kirke - kirkerummet Bjergby Kirke - indgangsparti set fra kirkerummet I det indre, der har bjælkelofter, er den runde korbue bevaret med skråkantede karmsten.

Altertavlen

Bjergby Kirke - altertavle Altertavlen indeholder dele fra en ungrenæssancetavle, men er stærkt omdannet 1782 i forsinket akantusbarok med meget naturalistiske engle i vingerne. Det gamle storfelt, som havde udskåret krusifiks og malede fremstillinger af Moses og Johannes Døberen, erstattedes i slutningen af 1800-tallet med en kopi af Carl Blochs Kristi opstandelse.

Alterbord

Bjergby Kirke - alterbord Bjergby Kirke - tæppe foran alteret Det kvadermurede alterbord var indtil 1950 dækket af en sjælden romansk alterbordsforside af eg, hvis felter efterligner de ”gyldne” altres, nu henstillet i koret.

Alterstager

Messingstager i senbarok.

Kalk og disk

Kalk fra slutningen af 1600-tallet, stemplet af Chr. P. Lam, Sæby.

Prædikestol

Bjergby Kirke - prædikestol Enkel prædikestol i renæssance omkring 1600 med våben for Ove Lunge og Anne Sehested.

Døbefont

Bjergby Kirke - døbefont Romansk granitfont, halvkugleformet kumme på tovstavprydet pyramidestub-fod.

Stolestader

Nyt stoleværk fra sidste istandsættelse.

Siddepladser

Kirken har 210 siddepladser

Lysekroner

Bjergby Kirke - lysekrone

Orgel

Bjergby Kirke - orgel Kirkens orgel er et Frobenius orgel fra 1971, der er udbygget 1992 til 14 stemmer.

Ligsten

Gravsten 1) Sognepræst Niels Pedersen, † 1624, og to hustruer; 2) degnen Bertel Pedersen, † 1705, med hustru og datter.

Bjergby Kirke - gravsten Bjergby Kirke - gravsten Bjergby Kirke - fin tavle Bjergby Kirke - fin tavle

Klokkestabel og klokker

Bjergby Kirke - klokkestabel med klokke Bjergby Kirke - kirkeklokke Klokken hænger i en klokkestabel på en gravhøj inden for kirkegårdens dige; den er støbt 1867 af B. S. Løw.

Bjergby Kirke - maleri Bjergby Kirke - sten på skibets væg Bjergby Kirke - præstetavle
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007