D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Lønstrup Kirke

Mårup Sogn - Skallerup-Vennebjerg-Mårup Pastorat - Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hjørring Kommune - Nordjyllands Amt

Lønstrup Kirke

Adresse

Lønstrup Kirke
Lønstrup Kirkevej 8
Lønstrup
9800 Hjørring

Se kort

Kirkebygningen

Lønstrup Kirke - kirkerummet Kirken er opført i 1928. Lønstrup Kirke, der ligger højt over fisker- og sommerbyen, er en god murstensbygning, opført 1926-28 ved arkitekterne Valdemar Schmidt og Charles Jensen for en byggesum af 87.500 kr., hvoraf de 17.000 var indsamlet af Sognets beboere. Den består af et tresidet langhus med vesttårn, som først blev færdigt 1939, og kirkerummet overdækkes af ét vidtspændt nethvælv, der voldte betydelige vanskeligheder ved opførelsen.

Klokkerne

Klokken er støbt 1938 af de Smithske Støberier, Ålborg, og bekostet af grosserer C. P. A. Jensen.

Kirkens inventar

Af inventaret er en del overført fra den nedlagte Mårup Kirke. Det øvrige inventar er ret enkelt og stammer fra opførelsestiden.

Lønstrup Kirke - alterparti Lønstrup Kirke - forgyldt alterkorset Lønstrup Kirke - alterbordet Lønstrup Kirke - alterstagerne

Kalk og disk

Alterkalken er fra begyndelsen af 1700-tallet og stammer fra Mårup Kirke.

Lønstrup Kirke - prædikestol

Døbefont

Lønstrup Kirke - døbefont En smuk granitfont med store bladornamenter på kummen, en af Vendsyssels smukkeste stammer fra Mårup Kirke.

Dåbsfad

Dåbsfadet stammer ligeledes fra Mårup kirke. Det er et sydtysk værkstedsarbejde fra omkring 1575 med en fremstilling af spejderne i Kanaan.

Lønstrup Kirke - maleri Lønstrup Kirke - lysekrone Lønstrup Kirke - kirkeskib Lønstrup Kirke - præstetavle Lønstrup Kirke - præstetavle fortsat

Siddepladser

Kirken har 165 siddepladser.

Orgel

Lønstrup Kirke - orgel og orgelpulpitur Kirkens orgel er et Starup orgel fra 1953 med 14 stemmer og udvidet af Bruno Christensen orgel fra 1979.

Gravminder i kirken

Lønstrup Kirke - mindetavle I tårnrummet er der anbragt en mindetavle over druknede søfolk fra de britiske marinefartøjer The Crescent, der forliste her 1808, og Defence, strandet ved Bovbjerg 1811. Tavlen er bekostet af det Britiske Admiralitet 1895 og var oprindelig opsat i Mårup Kirke.

Lønstrup Kirke - en del af kirkegården
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007