D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hirtshals Kirke

Hirtshals Sogn - Hirtshals Pastorat - Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hirtshals Kommune - Nordjyllands Amt

Hirtshals Kirke

Adresse

Hirtshals Kirke
Kirkevænget 3
9850 Hirtshals

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Hirtshals Kirke - kirken set fra en anden vinkel Den hastigt opvoksende fisker- og havneby fik 1908 sin egen kirke, der blev bygget for en sum af 33.000 kroner efter tegninger af arkitekt C. Harild. 1964 iværksattes en betydelig udvidelse af bygningen, som formentlig tages i brug i løbet af 1965.
Den hvidkalkede kirke, der er opført af mursten, består i sin ombyggede skikkelse af et langhus, hvortil der mod vest slutter sig et tårn med svejfede sidetage og pyramidespir, alt sammen tækket med tegl.

Klokkerne

Klokken er støbt 1908 af de Smithske Støberier i Ålborg.

Hirtshals Kirke - kirkerummet

Alterbord

Hirtshals Kirke - alterparti Hirtshals Kirke - alterudsmykning Hirtshals Kirke - alteret Hirtshals Kirke - altertæppe Alterbord er af fransk savonniéresten.

Alterstager

Hirtshals Kirke - alterbordet Alterstagerne er skænket af provstiets præster.

Prædikestol

Hirtshals Kirke - prædikestol Prædikestolen er udført af fransk Savounniéresten.

Døbefont

Hirtshals Kirke - døbefont Hirtshals Kirke - dåbsfad Døbefonten er udført af fransk savounniéresten.

Siddepladser

Kirken har 250 siddepladser.

Skibe

Hirtshals Kirke - kirkeskib En skibsmodel er skænket af mandlige beboere i sognet.

Orgel

Kirkens orgel er et Krohn orgel fra 1968 med 12 stemmer.

Hirtshals Kirke - kors på væggen bag prædikestolen Hirtshals Kirke - lysekrone Hirtshals Kirke - orgel

Kirketjenere

(1999) Henning Andersen (-)

Kirkesangere

(1999) Erna Svendsen (-)

Organister

(1999) Lars Pontoppidan (-)

Hirtshals Kirke - mindesten Hirtshals Kirke - mindeanlæg Emmersbæk Kirke - kapel

Kirkegårdsledere

(1999) Henning Andersen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007