D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Emmersbæk Kirke

Hirtshals Sogn - Hirtshals Pastorat - Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hirtshals Kommune - Nordjyllands Amt

Emmersbæk Kirke

Adresse

Emmersbæk Kirke
Asger Højlundsvej 1
9850 Hirtshals

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Den første kirke

De første planer om en kirke i Emmersbæk blev drøftet allerede omkring 1960, og i 1960 forelå kirkeministeriets godkendelse om køb af arealet til kirken og kirkegården. Først forhandlede man om køb af jord af Søren Terpet, men det køb måtte opgives. I mellemtiden hade det Sognerådet vedtaget en ny byplan og afsat det nuværende område til kirkegård. Hirtshals Menighedsråd købte arealet for 22.540 kr.
I 1971 blev det kendt, at vandrekirken i Skalborg skulle flyttes. Biskop Erik Jensen, Aalborg, gav Menighedsrådet tilsagn om, at de kunne overtage kirken - en trækonstruktion lignende de kendte A-huse - til en pris af 67.633 kr. Menighedsrådet havde mange idéer om, hvordan kirken kunne flyttes fra Skalborg til Emmersbæk. En af de mere fantasifulde idéer gik ud på, at bede flyvevåbnet om at flytte kirken i slæng under en af deres største helikoptere. Det kunne været flot, hvis kirken kom dalene ned fra himlen. Pastor Asger Højlund, Hirtshals, kontaktede Flyvestation Aalborg, hvor man var positive og seriøst interesseret i udfordringen med flytteopgaven. Desværre var kirken for stor en vægtbyrde for flyvevåbnets helikoptere, så håndværkerne måtte nedbryde kirken og transportere den på lastvogn.
Den 10. september 1972 indviede biskop Erik Jensen kirken i Emmersbæk. Samtidig var der nu knyttet en fast præst - pastor Frank V Nør - til Emmersbækområdet og kirken.
I 1980 vedtog Menighedsrådet at bygge et nyt kapel og menighedshus til afløsning af vandrekirken. 70’ernes energikrise, mange reparationer og plads- og indretningsmæssige forhold førte til nybygningsplanerne. Den 11. september 1982 blev grundstenen nedlagt (læs grundstensdokumentet), og allerede den 6. februar 1983 blev kirken indviet af biskop Hans Christiansen, Aalborg.

Den nye kirke

Emmersbæk Kirke - kirkeindgangen og klokkestablen Kirken er en filialkirke opført 1972-82. Bygningen er tegnet af arkitektfirmaet Friis & Moltke, århus. Den er på 280 kvadratmeter, og består af en kvadratisk kirkesal. På de to sider - som sideskibe - er placeret konfirmandstue (menighedssal), køkken, garderobe, toiletter, våbenhus, magasin og præsteværelse. Mellem kirkesal og konfirmandstue er der indsat en skydedør, så kirkens 120 siddepladser kan suppleres med yderligere 50.
Formgivning og valg af materialer til både bygning og udsmykning passer flot til de naturskønne omgivelser. 1983 blev kapel og menighedshus indviet.
Emmersbæk Kirke - klokke Kirken og kirkegården virker enkel og meget smuk.
Ved kongelig resolution af 25. juni 1985 blev Emmersbæk kapel og menighedshus godkendt som kirke, og den tillagdes navnet Emmersbæk Kirke interesserede er velkommen i kirken - gerne til gudstjeneste og aktiviteter, hvor kirken fremstår levende i sine formål - men iøvrigt også efter aftale.

Kirken indvendig

Emmersbæk Kirke - kirkerummet Den kvadratiske kirkesal er afskåret i det ene hjørne, og her står alteret.

Glasmosaik

Emmersbæk Kirke - alterparti med glasmosaik i baggrunden Bag alteret et korsformet glasmosaik vindue. Foran vinduet en Kristusfigur udført i limtræ og belagt med bladguld.

Gulvbelægning

Emmersbæk Kirke - kirkegulvet Gulvbelægningen er træfliser i alle rum.

Altertavlen

Altertavlen blev udført af Jørgen Gudmundsen Holmgren.

Alterbord

Alterbordet er udført i limtræ af kunstneren Valdemar Foersom.

Prædikestol

Emmersbæk Kirke - prædikestol Prædikestolen er udført i limtræ af kunstneren Valdemar Foersom.

Døbefont

Emmersbæk Kirke - døbefont Døbefonten er udført i limtræ af kunstneren Valdemar Foersom.

Dåbsfad

Dåbsfadet er udført i messing.

Siddepladser

Kirken har 120 siddepladser.

Kirkeskibe

Emmersbæk Kirke - kirkeskib

Udsmykning

Emmersbæk Kirke - kunst i gangarealet i kirken Emmersbæk Kirke - kunst i gangarealet i kirken Emmersbæk Kirke - kunst i gangarealet i kirken Emmersbæk Kirke - lysglobe Udsmykningen af kirken er udført af kunstneren Valdemar Foersom Hegndal, der har lavet en smuk glasmosaik til vinduet bag alteret.

Orgel

Emmersbæk Kirke - orgel Kirkens orgel er et Bruno Christensen & Sønner orgel fra 1976 (pris 91.000 kr.). Indtil 1976 havde kirken et almindeligt stueharmonium, men ret hurtigt opstod der ønske om et større og bedre orgel.

Organister

(199) Ane Louise Kristensen (-)

Kirketjenere

(1999) Villy Holm (-)

Kirkesangere

(1999) Evald Kristensen (-)

Kirkegården

Emmersbæk Kirke - kirkegården Emmersbæk Kirke - skovkirkegården Kirkearealet ligger i udkanten af en plantage i et terræn, der skråner ned mod et vandløb i den øvre del af Emmersbækken. Et meget naturskønt område, hvor kirkegården er anlagt som en skovkirkegård, så man i dag kan glæde sig over et af de smukkeste kirkegårdsanlæg her på egnen. Foruden de traditionelle gravpladser med gange og hække er der anlagt urnehave og plænebegravelsespladser - helt i tråd med vore moderne begravelsesskikke. Allerede i år 2000 er der inddraget mere af det naturskønne område til en udvidelse af kirkegården.

Emmersbæk Kirke - granit-pingvin står på kirkegården

Kapel og værksted

1990 er der i umiddelbar nærhed af kirken opført en kapel- og servicebygning.

Gravere

(1999) Villy Holm (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007