D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Tversted Kirke

Tversted Sogn - Tversted-Uggerby Pastorat - Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hirtshals Kommune - Nordjyllands Amt

Tversted Kirke

Adresse

Tversted Kirke
Skagensvej 61
Tversted
9881 Bindslev

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebeskrivelse 1861

Tversted Kirke ligger tæt ved præstegården, den er uden tårn og hvælvinger, forøget ved en tilbygning.

Kirkebygningen

Tversted Kirke - udvendig med våbenhus Kirken er opført i 12. århundrede. Den langstrakte, kullede kirke består af romansk kor og skib med vistnok sengotisk vestforlængelse og nyere våbenhus mod nord. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på en skråkantsokkel, hvor skråkanten nogle steder ledsages af en indhugget rille. Kvadermurene er meget omsat til forskellig tid. I korets østside ses overliggeren fra et rundbuevindue, og norddøren, der er udvidet, sidder endnu på sin oprindelige plads.
I sengotisk tid eller noget senere er skibet forlænget mod vest med anvendelse fa gamle kvadre og munkesten. Senere, antagelig i 1787, fik gavlen svungne kamme, og årstallet i jerncifre hentyder sikkert hertil. Indvendig står den oprindelige korbue med svære kragsten, og både kor og skib har bjælkelofter.

Tversted Kirke - gavlen med initialer

Billedkvadrer mm

I vestforlængelsens sydmur er der indsat en billedkvader med et katteagtigt dyrehoved, der er anbragt omvendt.

Tversted Kirke - kirkerummet

Altertavlen

Tversted Kirke - alterpartiet Tversted Kirke - altertavlens top Tversted Kirke - altertæppet Tversted Kirke - tæppe til venstre for alteret Tversted Kirke - tæppe til højre for alteret Altertavlen er en ganske anselig opbygning i landlig renæssance, omkring 1600, opdelt i tredelt hovedstykke og topstykke. I storfeltet sidder der et maleri fra 1884, Emaus, udført af Anker Lund. Enkel sydtysk arbejde fra omkring 1575. Det ene, større, har en fremstilling af Bebudelsen, det mindre viser Syndefaldet.

Tversted Kirke - kalk og disk Tversted Kirke - præstestol

Prædikestol

Tversted Kirke - prædikestolen Den ganske enkle prædikestol, der er fra samme tid som altertavlen, har i felterne malede evangelistbilleder. Prædikestolen er fra 1599-1600 og formentlig skænket til kirken af daværende sognepræst Niels Jensen.

Tversted Kirke - døbefont Tversted Kirke - dåbsfad Tversted Kirke - kirkeskib

Siddepladser

Kirken har 200 siddepladser.

Orgel

Tversted Kirke - orgel Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra 1975 med 10 stemmer.

Ligsten

Tversted Kirke - gravsten i kirken Tversted Kirke - gravsten i kirken Tversted Kirke - gravsten i kirken I våbenhuset, der er opført omkring 1890, er der gravsten over præsterne Laurids Mikkelsen, † 1609, og Palle Andersen, † 1629, med deres hustru. Desuden over forpagter Niels Christensen, † 1686(?), provst Peder Bjerring, † 1761, og over Jens Brønslund til Nørre Eskær, † 1778, og hustru, født Eylandt.

Kirketjenere

(1999) John Borrisholt (-)

Organister

(1999) Ruth Nabe-Nielsen (-)

Klokkestabel og klokke

Klokken, der hænger i en klokkestabel nordøst for koret, har indskrift i renæssancemajuskler og årstallet 1512, som tidligere fejlagtigt var læst som 1112.

Tversted Kirke - gravsten på kirkegården Tversted Kirke - gravsten på kirkegården

Gravere

(1999) John Borrisholt (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007