D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Skagen Kirke

Skagen Sogn - Skagen Pastorat - Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Skagen Kommune - Nordjyllands Amt

Skagen Kirke

Adresse

Skagen Kirke
Ved Kirken 2
9900 Skagen

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Skagen Kirke - udvendig Det egentlige Danmarks nordligste by hører ikke til blandt vore ældste købstæder. Nogen større bosættelse på den magre sandodde, der afslutter Jylland mod nord, har først fundet sted i løbet af 1300-tallet, men i 1413 fik den ny by sine købstadsprivilegier. Kort efter har man iværksat opførelsen af en meget anselig kirkebygning, der dengang den var ved magt viste, at Skagen var en by af en vis betydning. Dens senere skæbne og i det hele taget Skagenkirkernes historie afspejler fiskerbyens omskiftelige tilværelse. Den kirke, der nu er i brug, er ikke særlig gammel, og den er i sin nuværende skikkelse på sin vis et udtryk for den renæssance, Skagen fik, da den først blev ”opdaget” af kunstnerne.
Skagen Kirke - tårnet med kirkeuret Kirken, der ligger i et lille anlæg midt i byen, det gamle østerby kapels plads, er opført 1839-41 (indviet 21. august 1841) for midler indkommet ved en landsomfattende kollekt 1822-23 samt for 4000 rigsdaler, indvundet ved nedlæggelse af et dansk-luthersk kapel i London. Den treskibede langhusbygning af mursten var tegnet af C. F. Hansen og havde mod vest et lille tårnparti, der afsluttedes med et kors, som nu er anbragt på kirkegården over de ved ”Speed”s stranding 1909 omkomne søfolk. 1909-10 blev denne bygning ombygget og udvidet (arkitekt Ulrik Plesner) med to apsislignende udbygninger mod syd, én mod nord samt stort sakristi og delvis indbygget vesttårn endende i et firesidet lanternespir (højde i alt 36,5 meter). Det lyse interiør, der har fladt loft over orgelpulpitur og sidegallerier samt alterparti prydet af glatte marmorsøjler med forgyldte kapitæler, er udformet i samarbejde med Th. Bindesbøll, som dog inden sin død kun nåede at skitsere sine tegninger.

Klokkerne

Skagen Kirke - spiret med klokkerne i de øverste luger Klokker 1) fra slutningen af 1300-tallet, skriftløs med bisperelief, fra østerby kapel; 2) 1886, B. Løw og søn; 3) 1910, P. Otte, Hemelingen, skænket af Laur. Tuxen og hustru (Aarb Vends 1936. 345).

Skagen Kirke - kirkerummet

Altertavlen

Skagen Kirke - alterpartiet og en del af kirkerummet Skagen Kirke - alterpartiet Skagen Kirke - altertavlen Altertavlen er et maleri af Joachim Skovgaard, Jesu Fødsel (fra Viborg domkirkes loft), skænket af frk. Ida Suhr.

Alterstager

De kraftige malmstager er givet 1598 af Sognepræst Poul Nielsen Guldsmed og stammer fra den gamle kirke.

Kalk og disk

Kalk og disk, der er omgjort 1732, stammer ligeledes fra den gamle kirke. Oblatæske 1916 er skænket af Christian X og dronning Alexandrine.

Skagen Kirke - præstestole

Prædikestol

Skagen Kirke - prædikestol Prædikestolen fra ombygningen er anbragt som en tribune midt for alteret, udskåret i egetræ med metalornamenter.

Skagen Kirke - døbefont

Siddepladser

Kirken har 700 siddepladser.

Orgel

Skagen Kirke - orgel Kirkens orgel er et Marcussen orgel fra 1962 med 27 stemmer.

Lysekroner

Skagen Kirke - lysekrone To store lysekroner er skænket af direktør Wirenfeldt og købmand Rosenberg.

Udsmykning

Skagen Kirke - mindetavle Ved indgangsdøren mindetavle fra 1886 med relief af A Paulsen over 8 fiskere, druknet 27. december 1862 under forsøg på at redde besætningen på den strandede brig ”Daphne”.

Skagen Kirke - krusifiks Skagen Kirke - kirkeskib Skagen Kirke - kirkeskib Skagen Kirke - kirkeskib Skagen Kirke - pulpitur Skagen Kirke - præstetavle Skagen Kirke - præstetavle Skagen Kirke - præstetavle Skagen Kirke - præstetavle Skagen Kirke - præstetavle

Kirketjenere

(1999) Susanne Rubow (-)

Organister

(1999) Ian Heilmann (-)

Organistassistenter

(1999) Joannes Nolsøe (-)

Kirkegårdsledere

(1999) Knud Madsen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007