D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Råbjerg Kirke

Råbjerg Sogn - Råbjerg Pastorat - Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Skagen Kommune - Nordjyllands Amt

Råbjerg Kirke

Adresse

Råbjerg Kirke
Råbjergvej 246
Råbjerg
9982 Ålbæk

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebeskrivelse 1861

Råbjerg Kirke er beliggende tæt ved præstegården omtrent midt i sognet, den er yderst simpel ud- og indvendig, en almindelig bygning af mur og bindingsværk, den er uden tårn og hvælvinger, med sædvanligt træloft.

Kirkebygningen

Råbjerg Kirke - udvendig Kirken er opført i 13. århundrede. I et vidtstrakt, øde hedelandskab med klitter ligger den lille, hvidkalkede Råbjerg Kirke. Som den ser ud nu, virker den velholdt og måske lidt for nøgternt, men for blot 35 år siden, inden den store istandsættelse i 1931, var udseendet anderledes romantisk.
Kirken består af et langstrakt skib med kun lidt smallere kor mod øst og et lille våbenhus mod nord. Den er bygget af munkesten på en syld af rå kampesten, og opførelsestiden kan ikke bestemmes helt nøjagtigt. Sandsynligheden taler for, at den ligger engang i 1400-tallet; men muligvis er koret og det østlige parti af skibet noget ældre, måske endda fra senromansk tid. Døren, der sidder i nordsiden, er fladbuet, og korbuen er spids. Ingen af de oprindelige vinduer er bevaret. Indvendig har både kor og skib flade bjælkelofter, og rummet virker ret lavt. Ved istandsættelsen 1931 ved arkitekt Jens Jakobsen blev hele sydsiden og østgavlen beklædt med nye sten, og tagværkerne blev fornyet.

Altertavlen

Råbjerg Kirke - alterpartiet Altertavlen er et maleri fra 1897 af Anker Lund. Kristus og en synder.

Alterstager

Råbjerg Kirke - alterbordet med alterstagerne Stagerne er givet til kirken 1668 af Morten Sørensen og Maren Pedersdatter.

Kalk og disk

Råbjerg Kirke - niche med kalk og disk, som ikke bruges til tjenester Alterkalken er fra 1616-21.

Prædikestol

Råbjerg Kirke - prædikestol Prædikestolen er et enkelt snedkerarbejde fra slutningen af 1800-tallet med renæssancemotiver.

Døbefont

Råbjerg Kirke - døbefont Den romanske granitfont er ganske enkel.

Dåbsfad

Dåbsfadet er et af de ofte forekommende sydtyske fabriksarbejder fra omkring 1575 med fremstilling af Bebudelsen i bunden.

Lysekroner

Lysekronerne er ikke er gamle.

Udsmykning

Råbjerg Kirke - den gamle altertavle Råbjerg Kirke - konge Fra en senromansk altertavle er en række ganske gode figurer opsat på en tavle over for prædikestolen, blandt andet Gud fader med sønnen, Maria med barnet og en hellig biskop. De var en lang periode opbevaret på Gårdbogård.

Siddepladser

Kirken har 70 siddepladser.

Krusifikser

Over korbuen hænger et lille metalkrusifiks fra middelalderens slutning.

Råbjerg Kirke - kristusmotiv

Skibe

Råbjerg Kirke - kirkeskib Råbjerg Kirke - kirkeskib To nyere skibsmodeller er ophængt under loftet.

Råbjerg Kirke - orgel

Orgel

Kirkens orgel er et Marcussen og Søn orgel fra 1985 med 7 stemmer.

Andet

I våbenhuset sidder der en mindetavle over Martha Olsen, † 1925, hvis testamentariske gave bekostede istandsættelsen 1931.

Kirketjenere

(1999) Herdis Christensen (-)

Kirkesangere

(1999) Jens Hansen (-)

Organister

(1999) Eva Lorenzen (-)

Kirkegård

Råbjerg Kirke - kirkegården Råbjerg Kirke - gamle gravsten På kirkegården er den kendte historiske og topografiske forfatter A. P. Madsen Gaardboe, † 1895, begravet.

Klokkestabel

Råbjerg Kirke - klokkestabel Klokkestabel på kirkegården.

Klokken

Råbjerg Kirke - klokke Klokken er blandt landets ældste.

Gravere

(1999) Herdis Christensen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007