D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Skt Catharinæ Pastorat

Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hjørring Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Skt Catharinæ Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på stort centralsygehus, 4 plejehjem og 2 dagcentre.
1824-1850 Søren Kabell (1771-1854)
1851-1863 C Djørup (-)
1863-1893 Christian Peter Georg Kampmann (1816-1897)
1894-1915 Nicolaj Matthias Harboe (1853-1915)
1915-1940 Jens Christian Sevaldsen (1870-1956)
1940-1953 Carl Martin Hermansen (1897-)
1953-1970 Johannes Jensen Søe (1904-)
1971-1987 F Riisager (-)
1987- Lars-Erich Stephansen (1950-)

Præstegården

Store Kirkestræde 15, 9800 Hjørring
Boligen er opført 1941, har 9 værelser og opvarmes med fjernvarme.

Præstegårdshaven

I forbindelse med boligen er en god have på 900 m².

Sognepræster

Embedet blev 1981 omdannet fra residerende kapellani.
1981- Gerda Jensen (1943-)

Embedsbolig

Skrænten 29, 9800 Hjørring
Boligen er opført 1972, ombygget 1995 og er nu ialt p 185 m², har 7 værelser og opvarmes med fjernvarme. I forbindelse med embedsboligen er carport og velanlagt have.

Residerende kapellaner

1903-1910 Tage Møller (-)
1910-1913 A E Kjærgaard (-)
1913-1916 N L Nielsen (-)
1917-1920 A Drewsen Christensen (-)
1921-1924 N Jessen (-)
1926-1931 N J R Granild (-)
1931-1942 J M Holm (-)
1942-1953 Johannes Jensen Søe (1904-)
1954-1966 Holger Sørensen (1913-)
1967-1976 Johs T Hansen (-)
1977-1981 Gerda Jensen (1943-)
Embedet blev 1981 omdannet til ovennævnte sognepræstestilling.

Sognepræster

Embedet blev 1981 omdannet fra 2. residerende kapellani.
1981-1989 Jan Bjerregaard (-)
1989-1993 Henry Vestergaard (-)
1993- Knud Erik Nielsen (1957-)

Embedsbolig

Trollhättanvej 3, 9800 Hjørring
Boligen er opført 1931, er på 190 m² med 6 værelser. I forbindelse med embedsboligen er en have på 661 m² i god stand.

2. residerende kapellaner

Embedet blev oprettet 1966.
1970-1980 A Madsen (-) (kst 1970-1974)
1980-1981 Jan Bjerregaard (-)
Embedet blev 1981 omdannet til ovennævnte sognepræstestilling.

Sognepræster

Embedet blev oprettet 1981.
1981- Aase Knak (1950-)

Embedsbolig

Svanelundsvej 40, 9800 Hjørring
Boligen er en villa opført 1957,med kælder på ialt 253 m² med 2 stuer, el-køkken, soveværelse, kammer, kontor, gæsteværelse og 3 toilleter. Boligen opvarmes med fjernvarme og til boligen hører en velanlagt have på 1.000 m².

Hjælpepræster hos provst Kampmann

1888-1891 K G Knudsen (-)
1891-1893 C I J Karstoft (-)

Hjælpepræst hos provst Hermansen

1941-1943 E J Andersen (-)
1943-1946 J J Horstmann (-)
1946-1947 C Forman (-)
1947-1949 Holger Erling Heigaard (1929-1949)
1949-1951 N A S Kolte (-)

Sognekapellaner

Embedet dækker forpligtelse til Sct Catharinæ, Sct Hans og Sct Olai Kirker, tillige rektorer ved Hjørring Latinskole fra 1748.
1824-1865 Ledigt.
1865-1873 M A Siegumsfeldt (-)
Embedet herefter nedlagt

Ordinerede kateketer

1848-1850 Aleth S Hansen (-)
1851-1855 V J J Boethe (-)
1856-1860 J Møller Hansen (-)
1860-1864 S S Brummer (-)
Embedet herefter nedlagt

Faste hjælpepræster

Embedet blev oprettet 1951.
1951-1955 N A S Kolte (-)
1955-1957 Knud Jensen (-)
1957- Jørgen Olaf Christensen (1929-)

Kordegne

Kordegne i dette sogn er fælles med Sct Hans og Sct Olai.
(1999) Bent Pedersen (-)

Konfirmandstue

Der er konfirmandstue i præstegården og i menighedslokalerne.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007