D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Skt Hans-Skt Olai Pastorat

Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hjørring Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Skt Hans Sogn
Skt Olai Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

Embedet udskilt 21. juli 1873 fra Sct Catharinæ Pastorat, Hjørring
Fra katolsk tid kendes navnene på en halv snes præster, som indtil videre her forbigås.
(1537) Lars Larsen (-)
(1543)-1559 Hans Brodersen (-1559)
1559-1602 Daniel Olufsen Chrysostomus (1536-1602)
1602-1635 Gert Petersen v. Achen (15..-1635)
1635-1667 Niels Lauridsen Beck (1611-1667)
1668-1678 Gert Nielsen Bech (1640-1678)
1678-1696 Laurids Pedersen (1634-1696)
1693-1721 Jørgen Jørgensen Finckenhoff (1663-1721)

1873-1882 H B Tønnesen (-)
1882-1900 G J Gulstad (-)
1900-1912 P Ilsøe (-)
1913-1915 Jens Christian Sevaldsen (1870-1956)
1915-1920 C F Hansen (-)
1920-1923 E H T Prøvensen (-)
1923-1954 Harald Emil Fritz Langhoff (1884-)
1954-1968 Christen Rudolph Baun (1910-)
1968-1992 Poul R Olesen (-)
1993-2004 Bodil Gudrid Egdal (1956-)
2004- Hanne Nøhr Krüger (-)

Præstegården

Kirkegårdsvej 20, 9800 Hjørring
Boligen er opført 1955 med 8 værelser og opvarmes med fjernvarme.

Præstegårdshaven

I forbindelse med boligen er en god have på 850 m².

Sognepræster

Embedet blev oprettet 1973.
1974-1979 Niels Bruun (-)
1979-1987 C A von Schädtler (-)
1987- Ingeborg Asschenfeldt (1945-)

Sognekapellaner

Embedet havde forpligtelse til begge sogne og indtil 1748 var sognekapellanen tillige rektor ved Hjørring latinske Skole.

Residerende kapellaner

Den residerende kapellan er tillige rektor fra 1567.
(1999) Bent Pedersen (-)

Kordegne

1555- Peder (Knudsen?) (-), rektor 1559-1561, var antagelig også kapellan
1561- Peder (Poulsen?) (-), rektor 1561, antagelig også kapellan
1567- Kjeld Andersen (-), indberettede om kaldet 1571
(1591) Christen Andersen (-)
1592- Peder Jensen Skive (-)
1603?- Thomas Jensen (-)
o. 1615- Oluf Danielsen Chrysostomus (-)
1620- Peder Andersen (-)
o. 1630-1637 Natanael Pedersen Frost (-)
1637-1651 Albret Kjeldsen (-1651)
1651?-1675 Oluf Jensen Aarhus (16..-1675)
1675-1688 Knud Christensen Schytte (-)
1688-1689 Johan Lauridsen Venø (Hven) (1658-1689)
1690-1693 Jørgen Jørgensen Finckenhoff (-)
1694-1696 Laurids Mortensen Vistoft el. Vilstoft (1642-1696)
1696-1707 Corfits Ernst Mavors (1664-1707)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007