D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Tårs Pastorat

Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hjørring Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Tårs Sogn

Historie

Ugilt og Tårs var eet pastorat til 1892. Disse store sogne var i sidste halvdel af 19. århundrede nogle af de mest åndeligt bevægede i Vendsyssel, derfor behandles de samlet indtil 1892. Tårs hører verdsligt til Børglum Herred.
Ugilt-Tårs synes fra gammel tid at have været åndeligt vågne sogne: Pastor J U Schandorph (1732-1759) beretter om fremgang og hørelyst, og at man i afsides byer, hvor der ikke er degn eller skoleholder, samles til bøn og samtale om søndagens prædiken. Lærer Find, Linderum, holdt gudelige forsamlinger hver søndag eftermiddag (F. Elle Jensen: Pietismen i Jylland, s. 115).

Præstelønninger i ældre tid

Da Tårs Sogn i 1861 var annexsogn til Ugilt kan præstens indtægter og udgifter på den tid ses under Ugilt Sogn.

Sognepræster og kirkebogsførere

I de mange første år er præsterækken, nævnt her identisk med præsterækken i Ugilt, da Tårs var anneks til Ugilt
(1451) Hr Peder (-)
(1465) Hr Jon (-) blev ihjelslået af Niels Petersen Skovgaard i Egebjerg, hvem han havde hånet
(1476) Hr Steffen Christensen Taarnskytte (-)
(1485) Hr Kjeld Nielsen (-)
(1504, 1515) Hr Bertel Christensen (-)
(1527, 1537) Niels Jensen (-)
(1540) Hr Christen Ugilt (-)
(1540) Peder Knudsen (-)
(1571) Jakob (Jochum) Christensen (-)
(1582) Peder Olufsen (-)
1588-1639 Frands Christoffersen (1559-1639)
1639-1662 Mikkel Christensen (1610-1662)
1662-1692 Mogens Madsen Tversted (1632-1692)
1692-1732 Pors Jakobsen Hammer (1658-1734)
1732-1759 J U Schandorph (-)
1759-1780 Hans Boye (-)
1780-1804 Erik J Tarp (-)
1819-1845 Andreas L Høeg (-)

1953-1964 J E Kaarsbo (-)
1964-1980 Chr Sønderby (-)
1980-1994 A Nielsen Knudsen (-)
1994- Kirsten Munkholt (1952-)

Præstegården

Vrejlev Klostervej 33, 9830 Tårs
Boligen er på 250 m² med 6 værelser og opvarmes med fjernvarme.

Præstegårdshaven

I forbindelse med boligen er en 1.000 m² have i god stand.

Sognepræster

Sognepræsten er tillige sognepræst i Bistrup. Embedet blev omdannet 1981 fra residerende kapellani.
1981-1982 Sv O Olsen (-)
1982-1994 Kirsten Munkholt (1952-)
1994- Lise Munk Petersen (1965-)

Embedsbolig

Søbakken 10, 9830 Tårs
Boligen er opført 1865 og 1888 med 7 værelser og opvarmes med fjernvarme. I forbindelse med boligen er en have på 8.000 m², der blev omlagt 1965 og som er overkommelig.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandlokale ved embedsboligen.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007