D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Skallerup-Vennebjerg-Mårup Pastorat

Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hjørring Kommune - Nordjyllands Provsti

Sogne i pastoratet

Skallerup Sogn
Vennebjerg Sogn
Mårup Sogn

Historie

Mårup Sogn var på dette tidspunkt anneks til Rubjerg Sogn.

Pastoratets (Skallerup og Vennebjerg) beskrivelse 1861

Tiende-hartkorn: 353 tdr.
Skoler: Sønderlev, Vennebjerg og Nørre Harritslev Skole med ialt ca 220 børn. Skolegangen er efter omstændighederne god.
Ialt 36 fattige (deraf 29 i Vennebjerg Sogn).
3.700 alen sognevej, om sommeren god, om vinteren besværlig.
Ialt 3 vandmøller og 4 vindmøller i begge sogne.
Præstegården 1¼ mil nordvestlig for Hjørring.
Noget fiskeri drives.
Pastoratets jorder er størstedels sandede og sandmuldede. Åstrup (Liver) Å begrænses af Skallerup Sogn mod øst.

Præstelønninger i ældre tid

Indtægter 1861: Korntiende: 90 tdr rug, 115 tdr 4 skp 1½ fdkr byg, 91 tdr 3 skp havre (deraf efter kapiteltakst 1 td 4 skp rug, 3 tdr 6 skp 1 fdkr byg, 2 fdkr havre af Skallerup Sogn 31 tdr 3 fdkr rug, 56 tdr 4 skp ½ fdkr byg, 32 tdr 7 skp 2 fdkr havre af Vennebjerg Sogn, resten i naturalier). Af anneksjord: 4 tdr 4 skp rug, 14 tdr 5 skp byg.
Kvægtiende: 19 rdl.
Småredsel: 14 lpd 14 pd ost, 230 snese æg, 1 mål mælk ved Skt Hans dag til ialt 12 lpd ost.
Offer og accidentser: 365 rdl.
Rente af en kapital (stor 5.599 rdl).
Refusion: 8 tdr 2 skp byg.
Udgifter 1861: Skatter: 135 rdl 44 sk.
Bankrente: 11 rdl 58 sk.
Kommunale afgifter: 89 rdl 78 sk.
Expencer: 12 rdl 76 sk.
Enkepension: 33 tdr byg efter kapiteltakst.
Hjælpeenkekasse: 2 rdl 92 sk.
Bygningsgæld: 4.300 rdl, forrentes og afdrages med 6% i 28 år (fra dec. 1851).
Indløsningssum: 500 rdl.

Sognepræster og kirkebogsførere

(1484) Anders Eskildsen (-)
(1504, 1515) Anders Nielsen (-)
(1530) Ude Poulsen (-)
(1553) Niels Christensen (-1570)
(1568) Niels Pedersen (-)
(1571) Niels Sørensen (-)
(1596)-1640 Hans Hansen Rosenberg (1567-1640)
1640-1683 Tøger Nielsen Rosenberg (1614-1683)
1683-1696 Ove Christensen Bjergby (1640-1696)
1696-1716 Jens Christensen Elling (1666-1716)
1926-1932 Niels Thomsen (-)
1932-1962 A B C Hald (-)
1963-1980 Erik Holm (-)
1981- Peder Christian Madsen (1954-)

Præstegården

Grønne Klitvej 304, 9800 Hjørring
1861: Bygningerne: 4 længer, alle for 9 år siden opførte af grundmur (efter ildsvåde (brand)) og hensigtsmæssigt indrettede. Våningshuset (stuehuset) er 40 alen langt og 15 alen bredt. Det er teglhængt (har tegltag) og har 10 værelser foruden rummelig entre, folkestue, pige- og spisekammer, køkken og kælder m.m. Gårdspladsen er en rektangulær figur med våningshus mod nord. Laden er 51 alen lang og 19 alen bred mod syd. Stalden mod vest og forpagterbolig med storartet mælkestue, bryggers, vognremise, gæstestald m.m. mod øst.
Ypperligt vand af en brønd i gården; en sø i nærheden. Mådelige svovlede tørv af en mose, ca 1 tdr land stor, ½ mil fra gården.
2000: Boligen er opført 1973 med 7 værelser og opvarmes med olie.c

Præstegårdshaven

1861: Haven nord for våningshuset umiddelbart op til kirkegården, udgør tillige med en lille plantage mod vest henvend 1 tdr land, i det hele ret god jord; rigelige ribs- og stikkelsbær.
2000: I forbindelse med boligen er en god have på ¾ hektar, der er let at holde.

Jordtilliggende

1861: Hartkorn: 6 tdr 4 skp 2 fdkr 1¼ alb.
Areal: 415 tdr land samlede; deraf ca 80 tdr land syd for gården, af hvilke 60 tdr land er af god beskaffenhed, de øvrige nord for gården liggende jorder samlede og skarpe. 171 tdr land består af klitter og benyttes kun til græsning.
Besætning: 6-8 heste, 20 køer, 25-30 stude og ungkvæg og 30-40 får.
Udsæd: 12 tdr rug (6-7 fold), 12 tdr byg (8-9 fold), 40 tdr havre (6-7 fold), 30 tdr land kartofler (5 fold), undertiden et par tdr land med ærter (6 fold). Af arealet er 5 tdr land eng; ingen skov.
2000: Til præstegården hører et jordtilliggende på 52 tdr land, heraf 25 tdr land klit.

Forpagtningsafgiften 1861

Forpagtningsafgiften er 100 rdl, 12 tdr rug, 12 tdr byg, 50 tdr havre, 15 tdr kartofler, 12 lpd smør, 12 lpd lammekød, 6 gæs, 3.820 potter sødmælk, alt på hartkornet hvilende natural-arbejde. 60 høstdage.

Sognepræster i Mårup

Mårup var tidligere anneks til Rubjerg Sogn, følgende præster var præster i Rubjerg-Mårup Pastorat.
ca 1500- Hr. Niels Reff (-)
1537- Hr Eskild (-)
1550-1568 Niels Terkelsen (-1568)
1568-158. Jens Andersen Vrensted (-)
(1599) Mads Christensen (-1628)
1629-1636 Oluf Danielsen Chrysostomus (15..-1636)
1637-1652 Jakob Christensen Vordingborg (1604-1652)
1652-1655 Jakob Nielsen Børglum (16..-1655)
1658- Peder Christensen Olsdorp (Volstrup) (1624-1704)
1686-1704 Peder Hermansen Sæby (1656-1704)

Konfirmandlokale

Der er konfirmandlokale i sognegården, som er beliggende tæt ved præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007