D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Bindslev Pastorat

Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hirtshals Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Bindslev Sogn

Historie

Bindslev blev 1974 adskilt fra Mosbjerg. I fordums tid var her en sognepræst og en residerende kapellan med bolig i Bindslev Præstegård; men ved reskript af 26. oktober 1803 oprettedes et eget sognekald i Bindslev. Her var dog kun een sognepræst, ved hvis forflyttelse 1819 det annekteredes til Tversted og Uggerby; Bindslev Præstegård solgtes til fordel for de 3 sognes skolevæsen; og af tienden henlagdes 40 tdr byg til amtsprovsternes lønningsfond; (denne afgift er aldrig erlagt og er nu bortfalden). Ifølge reservation af 26. oktober 1803 blev Bindslev et eget kald, og residerende kapellan Gad blev sognepræst her.

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på alderdomshjem.
- ? Knudsen (-1553)
-1585 Niels Jensen (-1587)
1585-1610 Laurits Michelsen (-1610)
1610-1629 Palle Andersen (-1629)
1629-1637 Mads Mogensen (-1637)
1637-1687 Nathanael Pedersen (-1687)
1687-1713 Jens Sørensen Giessing (-1713)
1713-1723 Peter Mossin (-1723)
1723-1761 Peder Sørensen Bering (-1761)
1761-1774 Jørgen Henning Stürup (-)
1774-1787 Søren Juul Cortsen (-1787)
1788- Christian Frederik Schnell Bjørn (1740-)
1803-1819 ? Gad (-)
1819- Jacob Holm Schibbye (1773-1845)

1960-1967 Knud Holt (-)
1967-1976 M Hauge (-)
1976-1987 Erik S Møller (-)
1987- Flemming Høgh (1947-)

Præstegården

Vangenvej 11, 9881 Bindslev
Boligen er opført 1976 med 6 værelser + kontor og opvarmes med fjernvarme.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007