D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Skagen Pastorat

Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Skagen Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Skagen Sogn
Hulsig Kirkedistrikt

Pastoratet 1861

Tiende-hartkorn (af Mosbjerg Sogn, med hvis kongetiende. Embedet er beneficeret.) 20 tdr; af Skagen Sogn 22 tdr 2 skp 3 fdkr ¼ alb.

Præstelønninger i ældre tid

Indtægter 1861:
Korntiende: Mosbjerg Sogn: Kongetiende: 39 tdr havre; af skagen 27 tdr 1 skp 1½ fdkr byg.
Kvægtiende: ca 4 rdl.
Offer og accidentser: 500-550 rdl.
Udbytte af bankaktie: 3-4 rdl.
Fisketiende og årsløn (præstepenge): 410 rdl.
Huslejehjælp af kirken: 40 rdl.
Udgifter 1861:
Skatter: 30-40 rdl.
Kommunale afgifter: 40-60 rdl.
Expenser: ca 10 rdl.
Rente af lån til bankhovedstols indfrielse: 2 rdl.
Husleje og brændsel forholdsvis kostbart.

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på Skagen sygehus, Ankermedet plejecenter, Hvide Hus ældreboliger.
(1394) Hr. Bernhard (-)
(1411) Jens Henningsen Rynkeby (-)
1530- Laurids Nielsen (-)
(1553) Christen Pedersen (-)
(1565) Christen Jakobsen (-1565)
1565- Niels Madsen Guldsmed (-1577/80)
(1580) Peder Sørensen (-1585)
1585-1601 Poul Nielsen Guldsmed (15..-1601)
1601-1630 Niels Rasmussen Guldsmed (15..-1630)
1630-1646 Christen Pedersen Albæk (1603-1646)
1646-1662 Peder Nielsen Middelfart (1610-1662)
1662-1677 Thomas Pedersen Skagbo (1637-1677)
1678-1721 Poul Henningsen Kyng (1646-1721)

1942-1970 H P W Beck (-)
1970-1977 J Estrup Jensen (-)
1977-1989 Allan Ploug Sørensen (-)
1989- Carl Christian Jessen (1941-)

Præstegården 1861

Der er ingen præstegård. Ved hedejordernes udskiftning er udvist 1½ lod (udskiftningen endnu 1861 ikke approberet). På lodden kan graves nogle meget mådelige såkaldte sandtørv, der vel kunne benyttes til hjælp i køkken og bryggers, men så goddt som ikke i kakkelovn. En ko græsses på lodden størstedelen af sommeren. En smuk gæstgivergård, beliggende midt i byen, i nærheden af kirken, er købt af nærværende benefice, og der er indledet underhandlinger om dens afhændelse som præstegård, hvortil den således egner sig, men resultatet af forhandlingerne er meget tvivlsomt. En god beboelseslejlighed er ellers meget vanskelig at erholde.

Præstegården 2000

Sct Laurentii Vej 88, 9990 Skagen
Boligen er fra 1925 med 7 værelser og opvarmes med fjernvarme.

Præstegårdshaven

I forbindelse med boligen er en god have på 0,3 hektar.

Sognepræster

1974-1977 Allan Ploug Sørensen (-)
1978-1988 Ingrid Højmark (-)
1988-1999 Annelise Schou Jensen (-)
2000- Henrik Bang-Møller (1969-)

Embedsbolig

Skagavej 97, 9990 Skagen
Boligen er fra 1965 med6 værelser og opvarmes med fjernvarme. I forbindelse med boligen er en god sandjordshave på 800 m².

Sognepræster

1976-1991 Ove S Vandel (-)
1992-1998 Ole Hyldegaard Hansen (-)
1998- Per Rasmussen (1960-)

Embedsbolig

Fænøvej 34, 9990 Skagen
Boligen er opført 1979 som parcelhus med kontor. I forbindelse med boligen er en lille have.

Hjælpepræster

1993- Lisbet Rønnow Torp (1952-)

Residerende kapellaner

Fra 2. marts 1742 var sognekapellanerne residerende i Skagen.

Sognekapellaner

Embedet blev omdannet 2. marts 1742 til residerende kapellani.
Kapellanerne var som regel, men ikke altid, tillige rektorer ved Latinskolen.
1548 var her en kapellan, som borgerne ikke kunne forliges med.
(155.) Niels Madsen Guldsmed (-)
(1571) Hr Jakob (-1577)
En Jens Poulsen nævnes som præst i Skagen 1573, men må vist have været personal kapellan, hvis Jens ikke er fejlskrift for Jakob.
(1580) Jens Andersen (-)
(o 1600) Mads Nielsen (-)
(o 1600) Søren Andersen (-)
(1611) Christen Lauridsen (-)
1627- Mads Rasmussen Lollik (-)
(1643) Christen Clausen (1615-1668)
1668-1683 Gert Sørensen Sæby (1641-1683)
1683- Laurids Christensen Scavenius (1648-1706)
1683- Laurids Bondesen Viksø (1648-1696)

Kordegne

(1999) Knud Andreasen (-)

Konfirmandlokale

(1999) Der er konfirmandlokale i nærheden af kirken.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007