D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hæstrup Sogn

Vrejlev-Hæstrup Pastorat - Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hjørring Kommune - Nordjyllands Amt

Kirker i sognet

Hæstrup Kirke Hæstrup Kirke

Sognebeskrivelse 1861

Byer: Hæstrup med ialt 15 gårde og 23 huse.
Skoler: Hæstrup Skole med 80 børn.
Hæstrup Kirke er uden tårn og hvælvinger.
Præstegården er beliggende ¾ mil sydøstligt for Hæstrup Kirke.
Møller: Hæstrup Mølle er både vind- og vandmølle.
Gårde: Hæstrupgård (21 tdr 6 skp 3 fdkr 2 alb hartkorn).

Tidligere tilhørsforhold

Børglum Herred -Hjørring Amt - Aalborg Stift

Indbyggere

1860 - 307
1999 - 364

Menighedsråd

1996-2000 - 6 aftalevalgte medlemmer

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Lis Pedersen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007