D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Bindslev Sogn

Bindslev Pastorat - Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hirtshals Kommune - Nordjyllands Amt

Kirker i sognet

Bindslev Kirke Bindslev Kirke

Tidligere tilhørsforhold

Horns Herred - Hjørring Amt - Aalborg Stift

Sognebeskrivelse 1861

(Sognet var da annekssogn til Tversted Sogn).
Byer: Nørre og Sønder Bindslev samt Ågård, resten spredt; ialt 56 gårde og 119 huse.
Skoler: 2 skoler (Nørre og Sønder Bindslev Skole) med ca 120 børn.
Beliggenhed: Fra præstegården i Tversted er der ¾ mil til Bindslev Kirke. Bindslev Sogn berører ikke havet; sognets jorder er forskellige, sandmuldede, enkelte steder meget gode.
Møller: I sognet er en vejrmølle.
Erhverv: I Bindslev Sogn er pottemageri og 2 teglværker.
Gårde: Steensbæk (22 tdr 3 skp 3 fdkr ¼ alb hartkorn med anselig have.

Indbyggere

1999 - 1.853

Menighedsråd

1996-2000 - 7 aftalevalgte medlemmer

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Elly Jacobsen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007