D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Råbjerg Sogn

Råbjerg Pastorat - Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Skagen Kommune - Nordjyllands Amt

Kirker i sognet

Råbjerg Kirke Råbjerg Kirke

Ålbæk Kirke Ålbæk Kirke

Tidligere tilhørsforhold

Horns Herred - Hjørring Amt - Aalborg Stift

Sognebeskrivelse 1861

Byer:I sognet findes egentlig kun en samlet by; fiskerlejet Ålbæk har 27 huse med jord og 10 huse uden jord; i øvrigt kun spredte grupper af gårde og huse under en mængde forskellige benævnelser, ialt 33 gårde, 120 huse med jord og 30 huse uden jord.
Skoler: Ålbæk Skole med ca 50 børn og derudover 5 omgangsskoler med ca 70 børn.
Sognet har 12 fattiglemmer.
Vindmøller: Sovkrog Vindmølle. 2 nyopførte vindmøller, men uden privilegium.
Beliggenhed: Sognet begrænses mod øst af Kattegat (Ålbæk Bugt), mod vest af Skagerak; kun en 12-del af arealet er opdyrket, resten mod nor dog vest er en øde flyvesandsørken, mod syd vidtstrakte moser og kær (Råbjerg Mose). Posten fås over Ålbæk (ca ½ mil sydøst for præstegården), der ligger 2½ mil sydligt for Skagen, lige så langt nordligt for Frederikshavn.
Erhverv: Fiskeri (flynder, torsk, kuller og undertiden makrel og sild). Afsætning sker til købstæderne og til Sverige. Tørvesalg. Væveri, biavl og dagleje. Fra Ålbæk drives fangsten af Fladstrandsøsters.
Gårde: Den fiskerige Gårdbo Sø ligger for en del i Råbjerg Sogn, ligeledes findes et par mindre søer og Knasborg Å.

Indbyggere

1860 - lidt over 1.000
1999 - 1.968

Menighedsråd

1996-2000 - 8 aftalevalgte medlemmer + sognepræsten

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Kirsten Sørensen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007