D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Skjellerup Kirke

Skjellerup Sogn - Glenstrup-Skjellerup Pastorat - Hobro-Purhus Provsti - Århus Stift - Hobro Kommune - Nordjyllands Amt

Skjellerup Kirke

Adresse

Skjellerup Kirke
Mariagervej 82 A
Skjellerup
9500 Hobro

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007