D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Øster Bjerregrav-Ålum Pastorat

Hobro-Purhus Provsti - Århus Stift - Purhus Kommune - Århus Amt

Sogne i pastoratet

Øster Bjerregrav Sogn
Ålum Sogn

Præstegården

Holmevej 2, Øster Bjerregrav, 8900 Randers

Sognekapellaner

Til embedet hørte forpligtelse i Bjerregrav, Aulum og Tanum Sogne.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007